100651768_10158025542996355_5544299327364530176_o

 

2020 Eesti Meistrivõistlused (EMV) Maraton VÕISTLUSTEADE VÕISTLUSED
2020 EMV võistlusdistsipliinides Maraton (Võistlused) toimuvab Pärnus Võistluste toimumisaeg on 15.august 2020 Võistluste peakohtunik on Jüri Kaldoja KORRALDAJA

Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surf Centre Korraldaja kontaktid: Erki Soosaar Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, North Eesti, Pärnu Surf Centre

REEGLID

3.1.1 Võistlused toimuvad vastavalt rahvusvaheliste purjetamisreeglite alusel.

Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

EMV Üldjuhend ja vastava võistlusdistsipliini juhend: www.lohesurf.ee Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused

Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfitraditsioonidest

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Mehed TT:R
4.2 Naised TT:R
4.3 Noored U18 TT:R
4.4 Üldarvestus, võib sõita mistahes alusel aga ei lähe arvesse EMV arvestuses. Võistlusdistsipliin Maraton

REKLAAM

Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud

Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (nt ei tule hiljem maha)

Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE

Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale

V ASTUTUS

Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või

varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk

8.

RAJAD JA VÕISTLUSALA

8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil 9. PUNKTIARVESTUS

9.1 Puktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV sarja juhenditele 10. VÕISTLUSTE AJAKAVA

15.08.2020 (Laupäev) Ametlik võistluspäev 10.00 Registreerimine 11.30 Kiprite koosolek
12 Esimene võimalik start

16.00 Viimane võimalik start 17.00 Autasustamine

16.08.2020 Võistluste varupäev

10.00 Kiprite koosolek
11.00 Esimene võimalik start 14.00 Viimane võimalik start 15.0utasustamine

11. AUHINNAD
11.1Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

12. REGISTREERIMINE
12.1Võistlustele registreerimine toimub 15.08.2020 kell 10.00 võistlussekretariaadis. Stardimaksu

tasumine sularahas.

13.1Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 20€ /distsipliin 13.2Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 25€ /distsipliin

2020EMVBigAir plakat

Eesti Meistrivoistlused Big Air I etapp võistlusteade 2020

1 VÕISTLUSED

 1. 1.1  2020 EMV etapp võistlusdistsipliinis Big Air (Võistlused) toimuvad sobiva prognoosiga Eesti Vabariigi rannas
 2. 1.2  Võistluste toimumisaeg on 1.05 – 30.09.2020
 3. 1.3  Võistluste peakohtunik on Andreas Aas

2 KORRALDAJA

 1. 2.1  Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on No Work Surf Club
 2. 2.2  Korraldaja kontaktid: Madis Põdra +372 58503806 , madis@nowork.ee
 3. 2.3  Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, No Work Surf Club, Surfikaubamaja, Rocca Al Mare keskus

3 REEGLID

3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

 1. 3.1.1  EMV Üldjuhend ja vastava võistlusdistsipliini juhend: www.lohesurf.ee
 2. 3.1.2  Käesolev Võistlusteade
 3. 3.1.3  Peakohtuniku otsused
 1. 3.2  Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest
 2. 3.3  Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfitraditsioonidest

4 VÕISTLUSGRUPID

4.1 Võistlusdistsipliin Big Air 4.1.1 BigAir naised ja mehed

5 REKLAAM

 1. 5.1  Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
 2. 5.2  Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (nt ei tule hiljem maha)
 3. 5.3  Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

6 TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE

6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale

7 VASTUTUS

 1. 7.1  Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
 2. 7.2  Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
 3. 7.3  Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
 4. 7.4  Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk

8 RAJAD JA VÕISTLUSALA

8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil

9 PUNKTIARVESTUS

9.1 Puktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV sarja juhenditele

10 VÕISTLUSTE AJAKA V A

10.1 Võistluste ajakava avalikustatakse 48h enne võistluste algust

11 AUHINNAD

11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

12 REGISTREERIMINE

 1. 12.1  Võistlustele registreerimine toimub vastavalt ajakavale võistlussekretariaadis. Stardimaksu tasumine sularahas.
 2. 12.2  Eelregistreerimine toimub kuni 24h enne võistluste algust madis@nowork.ee

13 STARDIMAKSUD

 1. 13.1  Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 15€
 2. 13.2  Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 20€
 3. 13.3  Eesti Lohesurfiliidu liige eelregistreerimine: 10€
 4. 13.4  Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige eelregistreerimine: 15€

Lohelaua Kiirussõidu EMV NOR 2020

KIIRUSSOIDU EESTI MEISTRIVOISTLUSTE ULDJUHEND 2020

EESTI LOHESURFI KIIRUSREKORDITE REEGLID 2020

Aeg: 1. Aprill – 31. November 2020 Asukoht: Eesti Vabariigi veekogud

Korraldav kogu: Eesti Lohesurfiliit koostöös www.speedpirate.com

REEGLID

Võistlused viiakse läbi vastavalt reeglitele, mis on määratletud Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste Üldjuhendis.

Kehtivad Rahvusvahelised Kiirussõidu reeglid ja käesolev võistlusteade.
Kui tekib keeleline konflikt reeglite vahel, loetakse määravaks ingliskeelne tekst.

VÕISTLUSARVESTUSED

• EMV fliit: Üldarvestus; Naised;

• Harrastajate fliit: Üldarvestus;

VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE

Võistlustest võivad osa võtta kõik lohesurfarid, kes registreerivad võistlusele ning tasuvad osavõtumaksu.

Võistlusele registreerimine ja osavõtu tasu on 15 EUR ning seda saab teha aadressil:

http://speedpirate.com/#signup

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Võistlejad osalevad võistlustel täielikult omal vastutusel. Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutust võistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud materiaalse kahju ja vigastuste eest nii isikutele kui varustusele. Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus.

OHUTUSEESKIRJAD

Võistlejad peavad hindama oma võimekust, varustuse seisukorda ja olema kindel, et nad suudavad startida ning võistelda ilma igasuguse riskita, mis võib tuleneda tuule tugevusest ja ilmastikuoludest või tervislikust seisundist. Kiivri kandmine on kohustuslik. Löögivesti kandmine rangelt soovituslik.

VARUSTUS

EMV fliidis aktsepteeritakse ainult Locosys GT-31, GW-52 ja GW-60 seadmete tulemusi.

Doppleri kasutamine GPS seadmes on kohustuslik. Aktsepteeritud on nii 5Hz kui 1Hz mõõtesagedus.

Harrastajate fliidis on lubatud kasutada suvalisi GPS seadmeid või telefone, mis võimaldavad mõõta 1Hz ja mille väljundfail on masintöödeldav(GPX,FIT,SBN,SBP), kuid tulemuse adekvaatsust hindab võistluse korraldaja.

VÕISTLUSFORMAAT

Meistrivõistlused on kiirussõidu distsipliini kõigile võistlejatele avatud võistlus. Võistlus loetakse toimunuks vähemalt 4 (nelja) võistleja tulemusega.

Läbi hooaja kestev etapp peetakse GPS 5×10 sek keskmise kiiruse formaadis.

TULEMUSTE EDASTAMINE

GPS tulemuse fail tuleb saata hiljemalt kolm(3) päeva peale tulemuse sooritamist: http://speedpirate.com#upload

Viimane võistlustulemuste postitamise aeg on 3.Detsember 2020.

VÕISTLUSPAIK

Kõik Eesti vabariigi veekogud.

PROTESTIKOMITEE

Protestikomitee: kiirussõidu klassijuht.
Võistlustulemuste fail tuleb kindlasti salvestada ka oma arvutisse, sest faili hiljem vajadusel kontrollitakse GPS Results programmiga.

AUHINNAD

Võistluse auhinnad ja ametlikud tiitlid antakse vastavalt Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste üldjuhendile hooaja lõpetamisel

 

kitespeedpilt

Eesoleval talihooajal korraldab Võsu Surfikool taas ühe võistluse!

2019 suvel viisime läbi esmakordselt harrastajate vabastiili võistluse ja suve lõpus oli au korraldada lausa EMV vabastiilis, mis õnnestus 100%..
See kord on tegu esmakordselt tali lohesurfi võistlusega, mis hõlmab endas kahte erinevat distsipliini ühel päeval.

Meeste ja Naiste freestyle lumelaual.
Meeste ja Naiste Race lumelaual või suusal.

Naiste klass(id) avatakse, kui on registreerinud vähemalt 4 võistlejat.

Tegemist on “Fun” etapiga, kuhu on oodatud osalema kõik lohetajad nii Eestist kui välismaalt.

Võistlus toimub vahemikus 16. Feb 2020 kell 09:30 – 22. Feb 2020 kell 17:00

asukoht Võsu Surfikool – Võsu rand, Võsu, Lääne-Virumaa, Estonia

Screenshot 2019-12-05 at 17.06.26

Kite Slaalom 2019 võistlus info leiad http://lohesurf.ee/?ai1ec_event=kite-slalom-emv-sari-2019&instance_id=231

Kite slaalom 2019 Võistlusteate Nor leiad http://lohesurf.ee/wp-content/uploads/2019/05/2019-Slaalom-nor.pdf

Võistlus kalendrisse 2019 lisandusid King of the air Kakumägi EMV 2019 septembris, GPS EMV Kiirussõit 2019 mai-oktoober, Kite Strapless Slaalom Pärnus ja Twintip Race EMV augustis Kakumäel.

Varsti on algamas 2019 aasta lohesurfi võistluste hooaeg. Esmase võistlusinfo leiad Kalender 2019  . Hetkel on paigas kite race Baltic Cup kolm võistlust Läti, Leedu ja Eesti. Eesti võistluse raames on ka EMV kite race arvestus. Teiseks on kalendris info nelja FUN sarja võistluse osas. Kite fun võistlused on mõeldud kõigile lohetajatele,  võistlus varustus on vaba ja võistlusrajad on lihtsad. Samuti on kalendris kakumäe Big Air, Pärnu fest ja Aegna maraton võistlused.

Kalender on täiendamisel ja peadselt peaks lisanduma kite slaalom, speed ja freestyle võistlused. Juhul kui keegi plaanib korraldada kite võistlus 2019 hooajal, siis palun võtke ühendust info@lohesurf.ee või 56988435 Margus Otsa

Ootame kõiki talisurfareid osalema 2019. aasta Eesti meistrivõistluste sarjas – 16.02.2019 !❄️

👉II etapp toimub Orjaku Sadamas koos Jääkala festivaliga –
https://www.facebook.com/events/271811343445152/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1548684660503819

👉Üldjuhend
http://purjelaualiit.ee/wp-content/uploads/2011/10/2019-EPLMeistrite-sarja-yldjuhend-Talisurf2.pdf

Võilstusteade (NOR/SI)
👉Talisurfi_EMV2019-NoR_SI

Aasta-aastalt üha populaarsem sari koosneb sel aastal maksimaalselt neljast etapist.

Nelja etapi toimumisel kuulub võistleja halvim etapp mahaviskamisele.

Slaalomi etapp
Kursisõidu I etapp (jääl)
Kursisõidu II etapp (lumel)
Kiirussõidu etapp (GPS)

Kursisõidus on kavas kaks etappi. Üks jäistes oludes uiskude eelisega ja teine paksema lumekatte korral suuskade eelisega.
Võistlusklasse on kolm.

Purjekelk, so uisukelk või suusakelk
Lohe uiskudel, suuskadel või lumelaual
Tiib uiskudel või suuskadel

Purjekelgu klassile on tegemist tiitlivõistluse sarjaga, kus peetakse
EMV üld
naised
grandmaster
master
noored U20
noored U20 tütarlapsed
U15
U15 tütarlaste arvestusi.
Lohe üldarvestus
Lohe naised

Varustusest lubatakse Eestikate kõikides kelgu klassi distsipliinides kasutada erandina kuni 10m2 suurust purje, ehk levinud 8,6m2 on slallis OK.

Küsimuste või sarja toetamise teemal palun võtke ühendust korraldajaga: betti.vainkyla@gmail.com või penny@surfhouse.ee

jaasurfi-medal-2019-1024x498