Kitecamp on esmakordselt Eestis toimuv lohesurfarite kokkutulek, mis toimub 1-3 august 2008 Lemmeranna Puhkekeskuses. Lemmerand asub Pärnust u 50 km kaugusel Ikla poole. Puhkekeskus paikneb looduslikult kaunil liivarannal. Kitecampi eesmärk on kutsuda kokku kõik Eesti lohesurfarid ja surfikama müüjad, et korraldada mõned surfi- ja alternatiiv võistlused, jagada õpetussõnu algajatele ja edasijõudnutele ning maha pidada paar korraliku lohesurfi afterpartyt. rohkem infot kliki KITECAMP 2008

MTÜ Eesti Lohesurfiliit liikmestaatust saavad taotleda kõik lohesurfispordiga tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud. Juriidilise isiku avaldus peab sisaldama füüsiliste isikute nimekirja, kes esindavad Liidus juriidilist isikut ning kellele laienevad Liidu põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.

Liikmeks saamiseks peab soovija täitma liikmeks astumise AVALDUSE.

Lisaks peab soovija tasuma esimese aasta liikmemaksu MTÜ Eesti Lohesurfiliit arveldusarvele 221040180329, Hansapank. Esimesel aastal on liikmetasud järgmised:

aastatasu 150kr (kuni 18 aastane), 300kr (18 aastane ja üle selle) + 100kr sisseastumistasu (kuni aprilli lõpuni ei pea tasuma uue liikme sisseastumistasu).

MTÜ Eesti Lohesurfiliidu liikmestaatus antakse liikmele igal aastal mai kuu algusest kuni järgmise aasta aprilli lõpuni. Liikmestaatust saab pikendada lisakuu ehk mai kuu jooksul, mittepikendamisel liikmestaatus aegub. Kui liikmestaatus on üle kuu aja aegunud peab Liidu endine liige uuendamiseks tasuma aastamaksuna uue liikme tasu. Iga aasta mai esimesel nädalal korraldab Liit üldkoosoleku majandusaasta kokkuvõtte andmiseks ning tegevusaruande planeerimiseks. Hääletada saavad ainult kehtiva liikmestaatusega Liidu liikmed.

MTÜ Eesti Lohesurfiliit kuulutab välja konkursi Liidu logo leidmiseks. Kavandid palume saata hiljemalt 23.mai 2008 mailiaadressil info@lohesurf.ee või faksile 6797616.

Logo ei pea sisaldama kindlaid elemente (nagu tekst, sümbol vms) kuid võiks viidata meie tegevusalale. MTÜ Eesti Lohesurfiliit jätab endale õiguse teha konkursile laekunud kavanditele muudatusi – nagu näiteks lisada liidu nimi vms.

Parimat kavandit, mille alusel Liidu logo valmib ootab auhind!

Tugevatest tuultest oskavad rõõmu tunda surfarid ja kasu lõigata taastuvenergeetikud. Ühtede jaoks on tegu põneva spordi ja elustiiliga, teiste jaoks tulusa äriga.

Hiiumaa ümbrus ja Ristna on üks Eesti tuulisemaid piirkondi ning see on siia kokku toonud mõlemad huvigrupid. Tuule pärast pole tülitsemiseks põhjust, küll aga on huvid ristunud rannaalal.

Avamere tuuleparke arendav Oü Nelja Energia püstitas möödunud nädalal vaatamata surfarite hoiatustele ohtliku tuulemõõtja masti keset populaarset surfiranda Ristnas. Lisaks visuaalsele reostusele ohustab võigas mast lohetajate elusid ja varustust kuna mast ja selle vaierid lõikavad ära lohetajatele hädavajaliku turvatsooni ning igasugune loheliinide takerdumine vaieritesse toob kaasa ettearvamatult tõsiseid tagajärgi nii surfarite elule ja tervisele kui kallile varsutusele.

Soome surfarite poolt Põhjamaade Havaii’ks ristitud koht on unikaalne tugevate ja stabiilsete tuulte, suurte lainete ja pika hooaja poolest. Nende haruldaste tingimuste järele sõidetakse Ristnasse kohale mitte ainult Eesti kaugematest nurkadest, harrastajaid ja huvilisi saabub ka lähiriikidest ja kogu Euroopast juba kümme aastat ning üha kasvavas tempos. Sellega aga ei ole meie avamere tuuleparkide rajajad taibanud või tahtnud arvestada.

Avalikus pöördumises (mida saab lugeda SIIT) OÜ Nelja Energia poole tahavad lohesurfarid saada selgust, miks püstitati vaatamata surfarite hoiatustele üüratu ja ohtlik tuulemõõte mast just Ristna Põhjaneemele, lohesurfarite jaoks kõige ebasobivamasse ja ohtlikumasse kohta, samuti millised on võimalused selle masti operatiivseks teisaldamiseks ning kes hakkab vastutust kandma masti asukohast tulenevate õnnetusjuhtumite ja kaotatud inimelude eest seni kuni masti ei ole teisaldatud?

Lohesurfarid nõuavad OÜ Nelja Energialt ohtliku tuulemõõtja masti teisaldamist enne surfihooaja algust.

Eesti Lohesurfi Liidu Pressiteenistus

Tel. 52 88 180 või 56 988 435

Email – info@lohesurf.ee

LISATUD – PILT 1, PILT 2, PILT 3.

LISATUD 17.03.2008 – OÜ Nelja Energia vastus

LISATUD 18.03.2008 – MTÜ Eesti Lohesurfiliit vastus

SAMAL TEEMAL MEEDIAS:

17.03.2008 – TV3-e uudised

18.03.2008 – Äripäeva esimene artikkel ja Äripäeva teine artikkel.

Algusega 18.mai viib MTÜ Eesti Lohesurfiliit läbi Laulasmaa SPA-s IKO instruktorite veekoolituse. Instruktorite koolituse eesmärgiks on kindlustada 2008 aastaks lohesurfi koolitajate rahvusvaheline tase Eestis. IKO examineriks on koolitaja Jodok Lachenmeier Sveitsist ning koolituse kava on alljärgnev:

  • 18.mai MFA ehk esmaabi kursus;
  • 19 – 23.mai ITC ehk veekoolituse teooria ja praktika osa neile kellel ei ole IKO poolset eelnevat sertifikaati;
  • 24 – 26. mai IEC ehk veekoolituse praktiline osa neile kellel on olemas IKO Snow instruktori paberid;


IKO ITC koolituse hind on 550eur ning IEC koolituse hind on 325eur. MTÜ Eesti Lohesurfiliit liikmele kehtib soodustus -10%.

Lisainfo IKO instruktoriks saamise kohta on IKO INTERNATIONAL veebilehel.

LISATUD 8.04.2008 – IKO kursusele registreerunud seisuga 8.aprill 2008.a.

19.veebruar 2008 aastal registreeriti äriregistris MTÜ Eesti Lohesurfiliit.

Liidu peamised tegevusalad on:

  • lohesurfispordi arendamine tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel;
  • liikmete ühishuvide kaitsmine, vastavate spordialaste sidemete arendamine, teiste riiklike organisatsioonidega ja Liidu esindamine nii kodu- kui välismaal;
  • liidu võistluskalendri koostamine ning Eesti tiitlivõistluste ja riikidevaheliste võistluste korraldamine;
  • spordiala edetabeli koostamine;
  • kohtunike kaadri väljaõppe ja enesetäiendamise organiseerimine ja nende atesteerimine;
  • lohesurfispordiga seotud ürituste korraldamine koolituse, reklaami ja muudel põhikirjajärgsetel eesmärkidel;

MTÜ Eesti Lohesurfiliidu Põhikiri