ESITA TEGEVUSPROJEKT 2017

Eesti Lohesurfiliit koostöös  Nelja Energiaga pakub võimalust esitada Liidule toetuse saamiseks tegevusprojekte.

Screen Shot 2016-04-01 at 10.53.11

2017  TAOTLUSVOOR

Taotlusvoorus  on avatud neljas valdkonnas:

1) Surfiprojekt

Toetuse max piirmäär 400 € taotleja kohta. Toetatakse erinevaid sihtotstarbelisis tegevusi, mis aitavad kaasa lohesurfi valdkonna arengule ja mis on kooskõlas taotleja tegevuseesmärkidega ning ei ole vastuolus Eesti Lohesurfiliidu arengukavaliste eesmärkidega. Projekti saavad esitada kõik huvigrupid ja klubid (sh need, kes ei ole ELL liikmed). Tähtaeg 10. mai 2017.

2) Võistluste korraldamise toetus

Toetatake Eesti meistrivõistluste korraldamist (toetuse max  piirmäär 400€) ja harrastajatele mõeldud võistluseid (toetuse max  piirmäär 200€). Projekti saavad esitada kõik huvigrupid ja klubid (sh need, kes ei ole ELL liikmed). Tähtaeg 10. mai 2017.

3) Sportlaste EM ja MM osalemise toetus

Toetatakse sportlaseid, kes esindavad Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Arvesse võetakse varasemaid rahvusvahelisi tulemusi ja eelmise aasta Eesti meistrivõistluste tulemusi. Projekti esitamise tähtaeg 10. mai 2017.

4) Noorsportlase toetus

Toetatakse kuni 18 aastaseid noori lohelaudurei võistlustel osalemisel (abikõlbulikud kulud: transpordikulu, osavõtutasu, võistluslitsents, majutus). Ettepaneku toetuse saamiseks võib esitada nii surfiklubi kui ka lapsevanem Eesti Lohesurfiliidule jooksvalt kogu hooaja vältel.


Taotlused tuleb esitada vastaval PROJEKTIDE  BLANKETIL:  (.pdf) (.doc)  – laeb automaatselt downloads kausta. Huvigrupi esindajal märkida vaid esitaja nimi ja isikukood.

Eesti Lohesurfiliit võib Projektile juurde küsida infot klubi (või huvigrupi) üldistest tegevussuundadest ja -eesmärkidest või arengukava.

NB! Taotlejad, kes on varem Liidult toetust saanud, ei saa taodelda enne uut toetus, kui on ellu viidud saadud toetusega ette nähtud tegevused. Kõik ELL liikmed, kes esitavad toetuse, peavad olema tasunud liikmemaksu enne taotluse esitamist.

Taotluse rahuldamisel võetakse taotlejaga ühendust hiljemalt 7 päeva pärast taotluse esitamise tähtaega. Taotlejaga sõlmitakse leping.  Toetuse saajal tekib kohustus kasutada Liidu ja 4Energia sümboolikat.


Vajalikud dokumendid:

Projektitaotluse vorm:  (.pdf) (.doc)

Kasulikud lingid:

Eesti Lohesurfiliidu arengukava: ELL arengukava 2014-2017

Lidasinfo:

KÜSIMUSTE KORRAL VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!  Rohkem infot projektide kohta ning Liiduga koostööst üldisemalt saab küsida:

Kerli Otti

info@lohesurf.ee

+37255632774