VÕISTLUSED
Tallinna lahtised meistrivõistlused lohesurfis võistlusdistsipliinis maraton plus freestyle (edaspidi Võistlus) toimub Tallinnas Pirita rannas.
Võistluste toimumisaeg on alates 25 september 2010 aasta
Täpne võistlusaeg sõltuvalt tuulest täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust, Lohesurfiliidu kodulehel www.lohesurf.ee, www.kuhuminna.tallinn.ee

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Fan Noored MTÜ – Margus Otsa
nimi telefon 56 988 435
Võistluste sponsor on Tallinn Linnavalitsus ja Roberto Ricci Designs ( RRD)

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012  HYPERLINK “http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf” link
Tallinna lahtised meistrivõistlused lohesurfis Üldjuhendi, vastava võistlusdistsipliini juhendi, Käesoleva Võistlusteade ja Peakohtuniku otsuste alusel
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
B liiga               – võivad osaleda kõik võistlejad (vanuse ja soopiiranguteta).

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Maraton/Race disipliinis on päästevesti kandmine kohustuslik
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

PÄEVAPLAAN
10:00 – 10:55 Võistlustele registreerimine
11:00 Kiprite koosolek
11:30 Päeva esimene võimalik start maraton
13:00 Päeva esimene võimalik freestyle start
18.00 Päeva viimane võimalik start
19:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

AUHINNAD
Tallinna meistri tiitel ja auhinnad jagatakse vastavalt maratoni ja freestyle kokkuvõttes parimale Meeste liiga võistlejale ja parimale Naiste liiga võistlejale.

REGISTREERIMINE
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:
Maraton/Race 200 EEK
Freestyle 200 EEK
Mõlemad võistlused kokku 300 EEK
Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

TLN meistrivõistluste üldjuhend

TLN meistrivõistluste avaldus

NB! VÕISTLUSTULEMUSED LÄHEVAD ÜHTLASI KIRJA KA RRD KITECUP I ETAPP TULEMUSTENA

uforagnar

18.09.2010 toimub Pärnu rannas Pärnu Surfiklubi Amserv Cup. Tegemist on EMV freestyle ja race etapiga ning Amserv Cupi osavõistlusega, kus sarja võitja saab 1 kuulise Toyota kasutusõiguse.

AMSERV CUP VÕISTLUSTEADE

VÕISTLUSED
Pärnu Surfiklubi Amserv Cup ja Eesti Meistrivõistlused 2010 võistlusdistsipliinides Race ja Freestyle (edaspidi Võistlus) toimuvad Pärnus.
Võistluste toimumisaeg on 18 september 2010 aasta.
Täpne võistluskoht sõltuvalt tuule suunast täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust korraldaja kodulehel, Lohesurfiliidu kodulehel.

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surfiklubi –  Aivar Vorman (telefon 53454314) Erkki Soosaar (telefon 53440919)
Võistluste peasponsor on AMSERV

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012

Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend ning vastava võistlusdistsipliini juhend
Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Freestyle

Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);

Race

Mehed       –    osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta)

Naised       –    osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta)

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Race disipliinis ei ole päästevesti kandmine kohustuslik, kuid on soovituslik.
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik.

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

AUHINNAD
Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile.

REGISTREERIMINE
Võistlustele registreerimine toimub võistlus-sekretariaadis, kus saab tasuda sularahas.
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:

Freestyle 300 EEK

Race  300 EEK

Mõlemad 400 EEK

Eesti Lohesurfiliidu liikmetele osavõtt 100 krooni soodsam.

Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

Kipparite koosolek  kell 10.00

Täpsem info www.windsurf.ee

RRD KITECUP 2010 III ETAPP JA
EESTI  MEISTRIVÕISTLUSED 2010
VÕISTLUSTEADE

VÕISTLUSED
RRD Kitcup 2010 III etapp ja Eesti Meistrivõistlused 2010 võistlusdistsipliinis Wave (edaspidi Võistlus) toimub Hiiumaal Ristnas.
Võistluste toimumisaeg on alates 11 september 2010 aasta
Täpne võistlusaeg sõltuvalt tuulest täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust korraldaja kodulehel, Lohesurfiliidu kodulehel, samuti teavitakse võistlusajast kõigile võistlustele eelregistreerunutel nende poolt saadetud e´mailidele.

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Fan Surf – Margus Otsa nimi telefon 56 988 435
Võistluste sponsor Roberto Ricci Designs ( RRD)

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012  HYPERLINK “http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf” link
Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend ning vastava võistlusdistsipliini juhend
Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
B liiga               – võivad osaleda kõik võistlejad (vanuse ja soopiiranguteta).

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Maraton/Race disipliinis on päästevesti kandmine kohustuslik
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.

Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise

vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

PÄEVAPLAAN
10:00 – 10:55 Võistlustele registreerimine
11:00 Kiprite koosolek
11:30 Päeva esimene võimalik start
18:30 Päeva viimane võimalik start
19:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

AUHINNAD
Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile.

REGISTREERIMINE
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:
Kohapela registreerides sularahas 250 EEK
Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

RRD Kitecup 2010 III etapp võistluste avaldus

RRD Kitecup 2010 ja EMV üldjuhend 2010

RRD Kitecup 2010 III etapp ja EMV Võistlusjuhen Wave

Reede,  20 august 2010 Kell 12.00 kogunemine Saaremaal Suure Tõllu Puhkekülas, Kuna tuule prognoos on väga heitlik, siis ei teeme surfikoha valiku kohapeal. Rannda liigume hiljemalt kell 13.00, kõik kes saabuvad saaremaale hiljem saavad infot tel 56 988 435. Kohal on IKO koolitajad, kes jagavad nõuandeid ja vastavad teie
küsimustele. Tuuletu ilma korral mängime rannavõrku.

kitefest2

AMSERV KITE FEST VÕISTLUSTEADE

VÕISTLUSED
Pärnu Surfiklubi Amserv Kite Fest ja Eesti Meistrivõistlused 2010 võistlusdistsipliinides Race ja Freestyle (edaspidi Võistlus) toimuvad Pärnus.
Võistluste toimumisaeg on 14 august 2010 aasta.
Täpne võistluskoht sõltuvalt tuule suunast täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust korraldaja kodulehel, Lohesurfiliidu kodulehel.

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surfiklubi –  Aivar Vorman (telefon 53454314) Erkki Soosaar (telefon 53440919)
Võistluste peasponsor on AMSERV

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012

Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend ning vastava võistlusdistsipliini juhend
Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Freestyle

Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
B liiga               – võivad osaleda kõik võistlejad (vanuse ja soopiiranguteta).

Race

Mehed       –    osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta)

Naised       –    osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta)

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Maraton/Race disipliinis on päästevesti kandmine kohustuslik
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

AUHINNAD
Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile.

REGISTREERIMINE
Võistlustele registreerimine toimub võistlus-sekretariaadis, kus saab tasuda sularahas.
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:

Freestyle 200 EEK

Race  200 EEK

Mõlemad 300 EEK

Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

Kipparite koosolek  kell 10.00

Nõrga tuuleprognoosi korral võib võistlus edasi lükkuda. Lõplik otsus võistluse toimumise osas tehakse neljapäeva õhtuks.

Rockhouse mängib iga ilmaga.

Täpsem info www.windsurf.ee

24 juuli 2010 toimus Salmistu rannas RRD kitecup 2010 freestyle II etapp & EMV. Võistlused toimusid 8-12 m/s tuuleg. Arvestust peeti kolmes võistlusliigas Naiste surfiliiga, A surfiliiga ja B surfiliiga. Kokku osales võistlustel 15 võistlejat. Võidukohad jagunesid järgnevalt
Naised
I koht Triina Trei
II koht Kerly Otti
III Koht Kirstiin Oja
A  surfiliiga
I koht Priidu Null
II koht Risto Kõrgemägi
III Koht Olavi Ollino
B Surfiliiga
I koht Lauri Leitop
II koht Ranno Rumm
III Koht Martin Kuuspalu
Palju õnne võitjatele ja suur tänu kõigile, kes osalesid võistlustel või elasid kaasa võistlejatele

Ilma prognoos lubab 24. juuli Salmistu randa 9-12m/s kirde tuult ning tänu karmidele tingimustele tõime ohutuse mõttes võistluspaiga Salmistu flätilt Salmistu sadama kõrval asuvale rannale, kus läheb kohe sügavaks ja vees ei ole kive. Võistlusele registreerimine algab homme kell 10.00 auto parklas ning kell 11.oo on kiprite koosolek, kus toimub ka loosimine tabelitesse. Esimene võimalik start on kell 11.30, täpsem info e-mail info@fan.ee või tel 56 988 435. Võistluste peasponsor on RRD