Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

_DSC0662

1. VÕISTLUSED
1.1 2011 EMV II-etapp võistlusdistsipliinis Race (Võistlused) toimub Tallinnas Kakumäe rannas
1.2 Võistluste toimumisaeg on 18. – 19.06.2011
1.3 Võistluste peakohtunik on Jorma Laiapea

2. KORRALDAJA
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on OÜ Aita Leida Laine
2.2 Korraldaja kontaktid: Jorma +372 56801102; lohesurfikoolitus@jlc.ee
2.3 Võistluste toetajad/sponsorid: MTÜ Eesti Lohesurfiliit, Red Bull, Haga Optica, Proekspert

3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
3.1.1 IKA Lohesurfi Võistlusreeglid: http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf
3.1.2 EMV Üldjuhend ja vastava võistlusdistsipliini juhend: www.lohesurf.ee
3.1.3 Käesolev Võistlusteade
3.1.4 Peakohtuniku otsused
3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest
3.3 Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfitraditsioonidest

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Võistlusdistsipliin RACE
4.1.1 Race naised ja mehed
4.1.2 Race(TT) naised ja mehed

5. REKLAAM
5.1 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
5.2 Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (nt ei tule hiljem maha)
5.3 Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

6. TURVA- JA PÄÄESTEVARUSTUSE KASUTAMINE
6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale

7. VASTUTUS
7.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
7.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
7.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
7.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk

8. RAJAD
8.1 Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil

9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Puktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

10. VÕISTLUSTE AJAKAVA

18.06.2011 (Laupäev) Ametlik võistluspäev
10.00 Registreerimine
10.30 Kiprite koosolek
11.30 Esimene võimalik start
16.00 Viimane võimalik start
17.00 Autasustamine
09.06.2011 (Pühapäev) Võistluste varupäev
10.00 Kiprite koosolek
11.00 Esimene võimalik start
14.00 Viimane võimalik start
15.00 Autasustamine

11. AUHINNAD
11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

12. REGISTREERIMINE
12.1 Võistlustele registreerimine toimub võistlussekretariaadis, kus saab tasuda sularahas

13. STARDIMAKSUD
13.1 Eesti Lohesurfiliidu liige:15€

13.2 Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige: 20€

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.