Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

100651768_10158025542996355_5544299327364530176_o

 

2020 Eesti Meistrivõistlused (EMV) Maraton VÕISTLUSTEADE VÕISTLUSED
2020 EMV võistlusdistsipliinides Maraton (Võistlused) toimuvab Pärnus Võistluste toimumisaeg on 15.august 2020 Võistluste peakohtunik on Jüri Kaldoja KORRALDAJA

Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surf Centre Korraldaja kontaktid: Erki Soosaar Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, North Eesti, Pärnu Surf Centre

REEGLID

3.1.1 Võistlused toimuvad vastavalt rahvusvaheliste purjetamisreeglite alusel.

Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

EMV Üldjuhend ja vastava võistlusdistsipliini juhend: www.lohesurf.ee Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused

Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfitraditsioonidest

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Mehed TT:R
4.2 Naised TT:R
4.3 Noored U18 TT:R
4.4 Üldarvestus, võib sõita mistahes alusel aga ei lähe arvesse EMV arvestuses. Võistlusdistsipliin Maraton

REKLAAM

Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud

Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (nt ei tule hiljem maha)

Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE

Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale

V ASTUTUS

Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või

varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk

8.

RAJAD JA VÕISTLUSALA

8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil 9. PUNKTIARVESTUS

9.1 Puktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV sarja juhenditele 10. VÕISTLUSTE AJAKAVA

15.08.2020 (Laupäev) Ametlik võistluspäev 10.00 Registreerimine 11.30 Kiprite koosolek
12 Esimene võimalik start

16.00 Viimane võimalik start 17.00 Autasustamine

16.08.2020 Võistluste varupäev

10.00 Kiprite koosolek
11.00 Esimene võimalik start 14.00 Viimane võimalik start 15.0utasustamine

11. AUHINNAD
11.1Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

12. REGISTREERIMINE
12.1Võistlustele registreerimine toimub 15.08.2020 kell 10.00 võistlussekretariaadis. Stardimaksu

tasumine sularahas.

13.1Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 20€ /distsipliin 13.2Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 25€ /distsipliin

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.