Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid
Sel suvel toimuvad lohesurfi vabastiili distsipliini Eesti meistrivõistlused taas Lääne-Virumaal, Võsu või Vergi rannas- sõltuvalt tuule suunast!
VÕISTLUS TOIMYB 13.09 PIRITAL!
Võistlejale!
EMV 2020 Lohesurfi Freestyle/Wakestyle klassis Võsu/ Vergi rannas.
1. VÕISTLUSED
1.1 EMV 2020 Lohesurfi Freestyle/Wakestyle klassis (Võistlused) toimuvad Lääne-Virumaal, Võsu rannas (W-NW-N-tuultega) või Vergi sadamas (E-SE ja NE-tuultega)
1.2 Võistluste toimumisaeg on planeeritud ajavahemikku 22.08 -11.09.2020
Etapi toimumine kinnitatakse 24h enne starti.
Võistlushoiatus antakse 4-5 päeva enne starti.
Tuuletugevus võistlustel peab olema vähemalt 7ms
Võistlus proovitakse pidada pigem nädalavahetusel.
1.3 Võistluste peakohtunik on Raigo Piho +372 517 8716
2. KORRALDAJA
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Võsu Surfikool OÜ
2.2 Korraldaja kontaktid: Raigo Piho vosusurf@gmail.com
2.3 Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit(jätkub)
3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 3.1.1 EMV Üldjuhend ja WKL Üldjuhendi -(juhendite vastuoludest teavitab ja instrueerib peakohtunik võistlejaid kipprite koosolekul.)
3.1.2 Käesolev võistlusteade
3.1.3 Peakohtuniku otsused
3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest 3.3 Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfi traditsioonidest
4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Võistlusdistsipliin Freestyle/Wakestyle
4.1.1 Võistlusgrupid avatakse, kui võistlemas on vähemalt 4 võistlejat.
4.1.1 Võistlusgruppide jaotuvus-Vastavalt ELL EMV Üldjuhendile ja Freestyle klassi juhendile. Peakohtunikul õigus avada ka vajadusel lisaklasse.
5. REKLAAM
5.1 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
5.2 Võistlejal ja korraldajal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne/ võistleja reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust või korraldaja inventari (nt ei tule hiljem maha)
5.3 Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks
6. TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE 6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale
6.2 Kiiver kohustuslik, vest soovituslik
7. VASTUTUS
7.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
7.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
7.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
7.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk
8. RAJAD JA VÕISTLUSALA
8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil
9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV juhenditele ja WKL juhenditele (juhendite vastuolud lahendab peakohtunik kohapeal)
10. VÕISTLUSTE AJAKAVA
22.august kuni 6.september ajavahemikus toimuv võistlus kinnitatakse 48h enne võistlust või kohtuniku otsusega minimaalselt 48h enne võistlust.
+varuaeg, mis on ette nähtud kuni 6. septembrini!
Viimane võimalik kellaaeg stardiks võistlusel 18.00
Viimane võimalik toimumine 06.september 2020 (muutmis õigus peakohtunikul)
Autasustamine esimesel võimalusel peale võistluse lõppu
11. AUHINNAD
11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV Üldjuhendile + toetajad ja korraldaja.
12. REGISTREERIMINE
12.1(EMV) võistlustele registreerumine toimub e-kirja teel, aadressile vosusurf@gmail.com või telefonitsi kuni 21.08.2020. Stardimaksu tasumine sularahas- võistluspäeval kell 10.00 – 11.00 võistlussekretariaadis. Eesti Lohesurfiliidu võistluslitsentsi ei ole alates 2018 aastast.
12.2 Registreerimis e-kirja PALUN märkida võistlejal- oma kodaniku nimi, vanus, sugu!
13. STARDIMAKSUD Stardimaks on 25 eur
14.Võistluse täpne toimumis aeg/koht ja infot jagatakse FACEBOOKIS ÜRITUSE SEINAL! (Eesti meistrivõistlused lohesurfi vabastiilis 2020)
Kõik võistlejad annavad registreerides korraldajale õiguse, kasutada nende facebooki profiilipilti ja korraldajatele võistleja kohta teada olevat infot (seda ikka võistlejale reklaami tegemiseks). Pretensioonid esitada koheselt peakohtunikule tel. +372 517 8716
NB! Võistluse käigus on sõitjatel võimalik teha ettepanekuid võistluste korraldamiseks edaspidi. Head võistlemist! Küsi lisa nr +372 517 8716

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.