Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid
 1. Üldkoosoleku alguse ajaks oli ELL liikmete nimekirjas 96 inimest, kohaloleku kontrolli tulemusena tuvastati, et koosolekul osales 24 hääleõigusliku ELL liiget
 2. Rauno Pikkor tutvustas ELL 2011 majandusaasta aruannet. 2011. aastal tuli tulude poolele 315 eur-i liikmemaksudest. ELL juhatus tegi kulutusi kokku1114 eur-i, mille tulemusena soetati võistlusvarustust (poid, ketid, ankrud) ja EMV auhinnad. ELL kontol oli majandusaasta lõpus 46 eur-i. Üldkoosolek kinnitas ELL 2011. aasta majandusaasta aruande.
 3. Soovitati, et tulevikus peaks majandusaasta aruande eelnevalt liikmetele avalikuks tegema.
 4. Siim Toim tegi ülevaate 2011. aasta ELL juhatuse tegevusest. Märgiti ära, et kõik tiitlivõistlused said korraldatud ja anti välja neljas distsipliinis Eesti Meistri tiitel: kiterace, twintip race, freestyle, wave. ELL juhatus tegi tööd surfirandade märgistuse parandamiseks. Korraldati hooaja avapidu ja lõpetamine koostöös EPL-iga ja Surfilaager. Tõdeti, et pooleli on kohtunike koolituse küsimus.
 5. Margus Otsa selgitas ELL tuleviku suundi seoses teiste organisatsioonidega liitumisel. Koosolekul tõdeti, et ELL peab võtma suuna EJL liitumisega, samuti astuma IKA liikmeks. ELL peab hakkama tulevikus paralleelselt füüsiliste isikutega registreerima ka juriidilisi isikuid, kuna ELL on tänasel hetkel De facto Eestis lohesurfareid esindav liit, kuid De jura hetkel klubi staatuses olev organisatsioon.
 6. Lisaks toodi välja, et ELL juhatus peab paremini teavitama oma tegevusest jooksvalt ELL liikmeid.
 7. Toodi välja, et ELL peaks jätkama koolituste ja teavitustööga turvalisuse ja muudes küsimustes.
 8. Toimus ELL juhatuse valimine. ELL uude juhatusse oli esitatud neli kanditaati. Margus Otsa, Kerli Otti, Heikki Kross ja Mihkel Ausmaa.
 9. Mihkel Ausmaa selgitas oma nägemust ELL juhatuse liikmena, kus tõi välja ELL liitumise vajaduse teiste organisatsioonidega ja ELL juriidiliste isikute liiduks muutmise küsimuse.
 10. Siim Toim esitas Kerli Otti nägemuse, kus tõi välja Kerli pühendumuse ja korrektsuse ELL töösse.
 11. Margus Otsa loobus omal soovil ELL juhatusse kandideerimast ja võttis oma kandidatuuri tagasi.
 12. ELL üldkoosolek kinnitas ühehäälselt uude kaheks aastaks valitavasse juhatusse kolm juhatuse liiget: Mihkel Ausmaa, Kerli Otti ja Heikki Krossi.
 13. Kuna ELL üldkoosolekul ei tulnud kokku vajalikku 2/3 häälte arvu, siis kuulutab ELL välja uue üldkoosoleku, mis kinnitab tänase koosoleku otsused. Uus üldkoosolek kutsutakse kokku kolme nädala pärast ja olenemata kohal olevate hääleõiguslike liikmete arvust kinnitab uus ELL üldkoosoleku otsused.

Koosoleku viis läbi ja protokollis Margus Otsa.

ELL protokoll 2012

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.