Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

Aug 2018
EMV 2018 Lohesurfi Freestyle/Wakestyle klassis Haapsalu lahel 18-20. AUGUST 2018 VÕISTLUSTEADE:

1. VÕISTLUSED
1.1  EMV 2018 Lohesurfi Freestyle/Wakestyle klassis (Võistlused) toimuvad Haapsalu lahel, Paralepa lohesurfi rannas (N-tuultega) või Österby sadamas (S-tuultega)

1.2 Võistluste toimumisaeg on planeeritud ajavahemikku 18.08 -20.08.2018 (reserv nädalavahetus25.-26.08.2018) ühel päeval. Kaks päeva on reservpäevad. Etapi toimumine kinnitatakse 24h enne starti.
1.3 Võistluste peakohtunik on Kaspar Maide +372 58 28 58 68

2. KORRALDAJA
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on North-West Group OÜ.
2.2 Korraldaja kontaktid: Kaspar Maide +372 58 28 58 68 ; info@nw.ee
2.3 Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, 4 Energia, Skone Restauraator, Agur Visuals, itatae.eu, North-West Group OÜ

3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 3.1.1 EMV Üldjuhend ja WKL Üldjuhendi -(juhendite vastuoludest teavitab ja instrueerib peakohtunik võistlejaid kipprite koosolekul.)
3.1.2 Käesolev võistlusteade
3.1.3 Peakohtuniku otsused
3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest 3.3 Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfi traditsioonidest

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Võistlusdistsipliin Freestyle/Wakestyle
4.1.1 Võistlusgrupid avatakse, kui võistlemas on vähemalt 4 võistlejat.
4.1.1 Võistlusgruppide jaotuvus-Vastavalt ELL EMV Üldjuhendile ja Freestyle klassi juhendile. Peakohtunikul õigus avada ka vajadusel lisaklasse.

5. REKLAAM
5.1 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
5.2 Võistlejal ja korraldajal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne/ võistleja reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust või korraldaja inventari (nt ei tule hiljem maha)
5.3 Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

6. TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE 6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale
6.2 Kiiver soovituslik, vest soovituslik

7. VASTUTUS
7.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
7.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
7.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
7.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk
8. RAJAD JA VÕISTLUSALA
8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil

9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV juhenditele ja WKL juhenditele (juhendite vastuolud lahendab peakohtunik kohapeal)

10. VÕISTLUSTE AJAKAVA
19.-20.08.2018 (Pühapäev) Võistluste varupäev. Kinnitatakse vajadusel 48h enne võistlust või kohtuniku otsusega 18.08.2018.

18.08.2016 (Laupäev) Rajasõidu ametlik võistluspäev 10.00 – 11.00 Registreerimine
11.30 Kiprite koosolek
12.00 Esimene võimalik start

18.00 Viimane võimalik start (muutmis õigus peakohtunikul)
Autasustamine esimesel võimalusel peale võistluse lõppu

11. AUHINNAD
11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV Üldjuhendile

12. REGISTREERIMINE
12.1(EMV) võistlustele registreerumine toimub e-kirja teel, aadressile info@nw.ee või telefonitsi kuni 17.08.2018. Stardimaksu tasumine sularahas- võistluspäeval kell 10.00 – 11.00 võistlussekretariaadis. Eesti Lohesurfiliidu võistluslitsentsi ei ole alates 2018 aastast.
12.2 Registreerimis e-kirja PALUN märkida võistlejal- oma kodaniku nimi, vanus, sugu!

13. STARDIMAKSUD Stardimaks on 25 eur

14.Võistluse täpne toimumis aeg/koht ja infot jagataks FACEBOOKIS Estonian Kiteboarding Championships portaali seinal.  https://www.facebook.com/pg/Estonian-Kiteboarding-Championships-285289955537541/posts/?ref=page_internal .Kõik võistlejad annavad registreerides korraldajale õiguse, kasutada nende facebooki profiilipilti ja korraldajatele võistleja kohta teada olevat infot (seda ikka võistlejale reklaami tegemiseks). Pretensioonid esitada koheselt peakohtunikule tel. +372 58 28 58 68

NB! Võistluse käigus on sõitjatel võimalik teha ettepanekuid võistluste korraldamiseks edaspidi. Head võistlemist! Küsi lisa nr +372 58 28 58 68

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.