Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

2020EMVBigAir plakat

Eesti Meistrivoistlused Big Air I etapp võistlusteade 2020

1 VÕISTLUSED

 1. 1.1  2020 EMV etapp võistlusdistsipliinis Big Air (Võistlused) toimuvad sobiva prognoosiga Eesti Vabariigi rannas
 2. 1.2  Võistluste toimumisaeg on 1.05 – 30.09.2020
 3. 1.3  Võistluste peakohtunik on Andreas Aas

2 KORRALDAJA

 1. 2.1  Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on No Work Surf Club
 2. 2.2  Korraldaja kontaktid: Madis Põdra +372 58503806 , madis@nowork.ee
 3. 2.3  Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, No Work Surf Club, Surfikaubamaja, Rocca Al Mare keskus

3 REEGLID

3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:

 1. 3.1.1  EMV Üldjuhend ja vastava võistlusdistsipliini juhend: www.lohesurf.ee
 2. 3.1.2  Käesolev Võistlusteade
 3. 3.1.3  Peakohtuniku otsused
 1. 3.2  Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest
 2. 3.3  Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfitraditsioonidest

4 VÕISTLUSGRUPID

4.1 Võistlusdistsipliin Big Air 4.1.1 BigAir naised ja mehed

5 REKLAAM

 1. 5.1  Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
 2. 5.2  Võistlejal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust (nt ei tule hiljem maha)
 3. 5.3  Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

6 TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE

6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale

7 VASTUTUS

 1. 7.1  Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
 2. 7.2  Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
 3. 7.3  Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
 4. 7.4  Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk

8 RAJAD JA VÕISTLUSALA

8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil

9 PUNKTIARVESTUS

9.1 Puktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV sarja juhenditele

10 VÕISTLUSTE AJAKA V A

10.1 Võistluste ajakava avalikustatakse 48h enne võistluste algust

11 AUHINNAD

11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV sarja Üldjuhendile

12 REGISTREERIMINE

 1. 12.1  Võistlustele registreerimine toimub vastavalt ajakavale võistlussekretariaadis. Stardimaksu tasumine sularahas.
 2. 12.2  Eelregistreerimine toimub kuni 24h enne võistluste algust madis@nowork.ee

13 STARDIMAKSUD

 1. 13.1  Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 15€
 2. 13.2  Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige kohapeal: 20€
 3. 13.3  Eesti Lohesurfiliidu liige eelregistreerimine: 10€
 4. 13.4  Mitte Eesti Lohesurfiliidu liige eelregistreerimine: 15€

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.