Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

VABASTIILI KOHTUNIKE KOOLITUS

Koolitaja

Tarmo Richard Klamp

1. juuni 2012. a.  kell 10.00-18.00 Kultuurikeskus Lindakivi ruum nr. 144

Freestyle kohtunike koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilisi ja praktilisi teadmise freestyle  hindamiskriteeriumidest ja süsteemist lähtudes uutest IKA hindamisreeglitest, mis võetakse kasutusele 2012 aastast ka Eestis. Koolituse käigus käsitletakse järgnevaid teemasid:

• Vabastiili hindava kohtuniku õigused, kohustused ja vastutus.

• Vabastiili hindava kohtuniku tööd segavad faktorid ning nendega toimetulek.

• Eesti vabastiili võistlusjuhend ja hindamisjuhend ning IKA vabastiili võistlusreeglid.

• Vabastiili trikkide raskusastme ja sooritusega seotud küsimused, trikikategooriad.

• Märkmete üleskirjutamine hindamislehele ja kasutatavad lühendid.

• Videotreening.

9. juuni 2012.a. kell 11.00 Kultuurikeskus Lindakivi ruum nr. 144

Test. Koolitustunnistuste jagamine.

PEAKOHTUNIKE KOOLITUS

Koolitaja

Jorma Laiapea

9. juuni 2012.a. kell 13.30 Kultuurikeskus Lindakivi ruum nr 144

Peakohtunike koolituse eesmärk on anda osalejatele teoreetilisi teadmis ja praktilisi nõuandeid peakohtunikuna tegutsemiseks ja seeläbi tõsta Eesti Lohesufivõistluste taset.

Koolitusel käsitletakse võistluste läbiviimist reguleerivaid reegleid ja juhendeid. Antakse ülevaade erinevatest võistlusametnike ja abipersonali rollidest ning võistluste läbiviimiseks vajalikust varustusest. Suur osa koolitusest keskendub Race ja Freestyle võistluste läbiviimise praktilisele poolele, konkreetsetele tegevustele enne ja pärast võistlusi ja võistluste ajal.

Koolitus lõpeb teoretilise testi ja praktilise harjutusega.

Koolituse läbinutel on piisavad algteadmised peakohtuniku rolli täitmiseks  ja praktilise kogemuse omandamiseks 2012 suvehooaja  Eesti Lohesurfivõistlustel. Jätkukoolitusena ja purjetamisreeglite teoreetilise baasi tugevdamiseks on kõikidel osalejatel soovituslik Eesti Jahtklubide Liidu võistlusametnike koolitusprogrammis osalemine 2012 a. sügisel või 2013 a. kevadel.

Registreerimine koolitustele

Oma osalemissoovist palun teata hiljemalt 21. mai 2012 e-mailile kerli@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee. Registreerimisel märgi ära, millisest koolitusest soovid osa võtta ja kas oled valmis sellel aastal kohtunikuna praktiseerima või soovid osaleda koolitusel eneseharimise eesmärgil.

Screen shot 2012-02-18 at 11.58.15 PMScreen shot 2012-02-05 at 8.37.34 PM

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.