Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

Järgnev jutt on selgitamaks, miks propageerib MTÜ Eesti Lohesurfiliit lohesurfi instruktoritena litsenseeritud IKO (International Kiteboarding Organization) koolitajaid (kuid ka BKSA, PASA, KSA ja VDWS sertifikaate omavaid koolitajaid) mitte litsenseerimata koolitajaid.

Peamised punktid miks valida IKO koolitus:
1. Koolitatavad on kindlustatud koolituse ajal;
2. Koolitatav saab oma koolituskaardiga laenutada varustust teistes IKO keskustes üle maailma;
3. Koolitatav saab teha endale kindlustuse IKO koolituskaardi alusel;
4. Koolitatav võib sõita randades, kus on nõutav IKO koolituskaart;
5. Koolitus on vastavalt rahvusvaheliselt välja töötatud õppeprogrammile;
6. Koolituse efektiivsus on väga kõrge ja tõenäosus sõitma saada maksimaalne;
7. Koolitusele kulutatav aeg on minimaliseeritud ja selle tulemusena ka raha, mis maksta tuleb väike;
8. Koolitatav saab jätkata üle maailma alati oma koolitust kohast, kus pooleli jäi kuna koolituskaart näitab läbitud level-eid ning annab uuele IKO koolitajale infot, kust ta edasi õpetama peaks;
9. Turvalisus koolituse ajal ja ka tulevikus kitesõidul on maksimaalne;

Väited miks ei tohiks valida litsenseerimata koolitaja koolitust:
1. Turvalisus. Ei pöörata piisavalt tähelepanu turvalisusele või ei osata üldse sellele tähelepanu pöörata;
2. Koolitataval ei ole garantiid, kas koolitaja oskab koolitust teha või ise üldse sõita;
3. Koolitatav muutub ohtlikuks teistele ja iseendale, samuti ei pruugi ta teada ohututest sõidureeglitest;
4. Valed koolitusvõtted. Püütakse õpetada oma kogemustest, mis ei pruugi olla õiged;
5. Suur ajakulu. Koolitusele kulub palju aega aga sisuliselt koolitus edasi ei liigu;
6. Koolitatav ei saa lõpuni aru mille eest ta maksab;
7. Varustuse laenutus IKO kaardi puudumise tõttu IKO keskustest on välistatud;
8. Puudub võimalus teha kindlustus;

Eesti Lohesurfiliit soovitab:

Sõlmida koolitaja ja õpilase vahelise lepingu, millega koolitaja võtab endale kohustuse korrektse koolituse läbiviimiseks ja õpilane viib end kurssi lohesurfiga kaasnevate riskidega.

Lae all koolitus ankeet – Koolituse ankeet

Lae alla koolitusprogramm doc failina – Lohesurfkoolituse ABC

Mida peab jälgima lohesurfikoolitust valides, et orienteeruda erinevates pakkumistes.
Koolitavate arv – kas tegemist on grupi koolitusega (max 4in) või personaalkoolitusega. Peamine erinevus seisneb selles, et personaalkoolitusel tegeletakse 100% sinuga, kasutegur kõige suurem. Grupikoolitustel jagab koolitaja oma tähelepanu kõikide õpilaste vahel.
Varustus – kas kalipso, sussid, trapets on hinnas? Kas kasutatav lohetüüp on turvaline ja koolituseks sobiv? Kas koolitusel kasutatav laud on sobivate mõõtudega (135cm+). Vajadusel kas koolituse jaoks kasutavad liinid on lühemad (mõningal juhul lihtsam õppida, turvalisem)?
Kvaliteet – kuna lohesurf on ekstreemspordiala ning teatud tingimuste korral ka väga ohtlik, siis on väga oluline, et sind juhendaks kvalifitseeritud koolitaja. See tagab ohutu ja efektiivse õppeprotsessi. Kõik Eesti sertifitseeritud koolitajad on läbinud IKO koolituse ning omavad vastavat tunnistust, mida saad kontrollida SIIT.

Koolitajad ja sõbrad, kes ei ole vastavat koolitust (*lisaks IKO’le tunnustab Eesti Lohesurfiliit veel BKSA, PASA, KSA ja VDWS sertifikaate) läbinud ja koolitavad ikkagi, on tõsiseks ohuks nii sinu enda kui ka kõikide teiste surfarite ja rannaliste tervisele.

Koolitaja tase – olenevalt tehtud koolituste mahust ja läbitud õppematerjalist.

Level 1 (kuni kaks õpilast),

Level 2 (kuni 4 õpilast korraga),

Level 2 Senior ja Examiner (kes tohib viia läbi koolitajate koolitusi).

Turvavarustus – kohustuslikud on kiiver ja vees päästevest.
IKO Koolituskava – harjutuste järjekord võib vastavalt tingimustele muutuda, kuid kõik harjutused tuleb kindlasti läbida.
Esimese kahe taseme (1 ABCDE + 2 FGHI) läbimiseks kulub keskmiselt personaalkoolitusel 6-8h ja grupikoolitusel olenevalt õpilaste arvust 8-10h. Mõistlik on seda teha vähemalt kahel erineval päeval, sest koolitus nõuab head füüsist ja tähelepanu ning üle 3-4h ei ole mõistlik minna.
IKO TASE 1
A
* Turvalised olud ja tuulesuunad lohetamiseks
* Sõidukoha valik, võimalikud ohud, turvaline ala, lohelauduri vastutus
* Treeninglohe ülesseadmine
* Lohe turvasüsteemide tundmine ja kasutamine
B
* (Õppe)Lohe lennutamise tehnikad ja põhimõtted
* Assisteeritud lohe õhku tõstmine ja maandamine
* Liinide kokku- ja lahtikeerutamine lennutamisel
* Lendava lohega liikumine erinevates suundades
* Teadmised tuuleaknast
C
* 4/5 liini ja täieliku de-power süsteemiga suure lohe seadistus
* Enne lennutamist varustuse ja seadistuste kontroll
* Varustuse ja seadistuse kontroll lennutamise ajal
* Rahvusvahelised kommunikatsioonimärgid ja nende kasutamine
* Suure lohe õhku tõstmine ja maandamine abilisele / olles ise abiline
D
* Lohe lennutamine ja kontroll trapetsi konksu otsas
* De-power süsteem ja selle kasutamine, turvasüsteemide mõistmine
* Lohe lennutamine keerukamate tehnikatega
* Täielik kontroll de-power süsteemi üle lohe lennutamisel
E
* Quick release süsteemi ja turvanööri kasutamine
* Lohe ja poomi seadistuste taastamine/turvamine
* 
Lohe maandamine üksinda abiliseta
TASE 2
F
* Iseseisvalt turvaliselt vetteminek ja randa tulek lohega
* Lohe õhku tõstmine veest
* Body drag allatuult
* Self rescue ja täielik lohe kokku pakkimine vees
* Lohe õigesti positsioneerimine ja hoidmine tuuleaknas
* Body drag koos suuna muutmisega vasakule ja paremale
* Lohe ja poomi seadistuste taastamine/turvamine vees
G
* Ülestuult body drag laua kättesaamiseks
* Ülestuult body drag lauda ühes käes hoides
* Ülestuult body drag ja tagasi alustamispunkti jõudmine
H
* Tuuleakna jõutsooni kasutamine veestardil
* Veestardi ohutusreeglite ja teooria tundmine
* Laua allapanek veestardil ja õige stardiasendi hoidmine

I
* Veestart mõlemas sõidusuunas ja esimene lühike triip lauaga
* Kontrollitud seismajäämine
* Ilmaprognoos, tõusu-, mõõna-, ja tuulemõjud
* Tuuletugevuse, -suuna ja -kvaliteedi määramine
* Right of way ehk liiklusreeglite tundmine
* Varustuse seadistus ja valik vastavalt ilmaoludele
TASE 3
J
* Kiiruse ja kursi kontrollimine lauaga kantimise abil
* Sujuv sõitmine mõlemas suunas
K
* Sujuv sõitmine igas suunas, kaasa arvatud ülestuult
* Sõitmine koos teiste sõitjatega ja veesolijatega, liiklusreeglite austamine
L
* Self- rescue ja täielik lohe kokku pakkimine sügavas vees
* Sõidusuuna vahetamine ilma seisma jäämata
M
* Sõidupaiga riskide hindamine ja teadlikkus
* Lohe õhku tõstmine kõrvalise abita
N
* Hüppamise teooria ja ohutusreeglite tundmine

Sertifikaat – kõikidel IKO koolituse läbinud õpilastel on õigus küsida oma koolitaja käest IKO kaarti (enne koolitust uuri, kas kaart on hinna sees või tuleb selle eest lisa maksta!). IKO kaardiga saad koolitust jätkata täpselt pooleli jäänud kohast, üle maailma. Lisaks nõutakse mitmel pool IKO kaarti tõendamaks, et oskad sõita ja tunned sõidureegleid – varustuse laenutusel või ranna kasutamisel.
Koolituse hind – kindlasti vali sertifitseeritud koolitaja, sest nii võid kindel olla, et sinu ohutus on tagatud ning õppimine efektiivne. Muu osas uuri välja, mida koolitus täpselt sisaldab ning tee siis oma otsus.
Kui tekib küsimusi või märkad ebaausaid ja ohtlikke koolitajaid, siis anna meile kindlasti märku mailiaadressil: info@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee
Tagan koolituse ausa hinnakujunduse ja koolituse pakkumisel näitan hindu selgelt ja üheselt mõistetavalt. Samuti toon pakkumises välja koolituse IKO tasemed ja järgin ohutusele suunatud koolitamistavasid.
Antud dokumendiga on nõustunud ja järgivad  IKO koolitajad.

IKO koolituslitsentse omavad koolitjad on kõik IKO andmebaasis. Vail asukoht ja leia omale litsenseeritud koolitaja.

IKO KOOLITAJAD – vaata SIIT! (vali lehe allosas ESTONIA, et kuvataks Eesti IKO instruktorid)

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.