Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

Hädaabi telefonid

Merepäästekeskused:

+372 6191224 Pääste- ja koordinatsioonikeskus JRCC (Tallinn)

+372 4401300 Kuressaare merevalvekeskus (Saaremaa)

Hädaabi telefon:

112 Häirekeskus (Eesti)

Häirekeskus on riiklik hädaabi telefon, kuhu helistage õnnetuse puhul siseveekogudel. Merehäda puhul paluge end ühendada Merepäästekeskusega.

Päästeoperatsioonidel päästetakse inimest. Varustus tuuakse merelt ära vaid võimalusel ja omaniku kulul.

Lohetajad, kes on merel kaotanud oma varustuse, kuid ise ohutult kaldale jõudnud, palume sellest teatada Merepäästekeskust, et ära hoida asjatuid otsinguid. Soovitav on märgistada oma varustus nime, aadressi ja telefoni numbriga.

Üldised ohutusnõuded

 • ärgnevaid ohutusnõudeid täites, kaitsed Sa eelkõige iseennast ja Sinu läheduses viibijaid vigastuste ja oma varustust purunemise eest.
 • tee endale selgeks lohe päästemehhanismide tööpõhimõte ja harjuta nende kasutamist
 • enne surfama minekut tutvu tuuleprognoosiga ja veendu, et tuul oluliselt ei tõuseks ja vaibuks ajal, mil kavatsed surfata
 • algajana vali lohesõiduks lai ja avar liivarand, kus on suhteliselt madalat vesi ja vähe inimesi
 • ära mine surfama kunagi üksi, alati võib Sinu varustuse või Sinu endaga midagi juhtuda ja kaasas olev sõber saab Sind kindlasti sel juhul aidata. Kui Sul ei ole kedagi tuttavat kaasa võtta, siis vähemalt teavita kedagi, kuhu ja kui kauaks surfama lähed
 • surfipaika jõudes veendu veelkord, et tuul ei ole liiga puhanguline ja vastab Sinu võimetele ning varustusele
 • alati võib nõu küsida teistelt surfaritelt, et kui suurte lohedega sõidetakse
 • ära kunagi mine surfama maatuulega
 • lohesõitu harrastades kanna kiivrit ja päästevesti
 • lohet töökorda seades veendu, et Sinust allatuult ei oleks vähemalt 60 meetri ulatuses inimesi ja loomi ega Sind ohustavaid objekte (kive, elektriliine, puid, ehitisi ja muid takistusi)
 • jälgi ka tõusutuule reeglit, et tuul ronib üle allatuult asuvate objektide nende 3 kõrguse ulatuses.
 • pea meeles, et lohe võib raskelt vigastada oma teravate loheliinidega Sinu ja lohe vahele jäävaid elusolendeid
 • lohet maha pannes pane alati lohe keskmiste ristballoonide vahele raskuseks liiva, et äkiline tuuleiil lohet maast lahti ei kergitaks ja minema ei viiks
 • kui oled algaja, ära ürita üksi lohet õhku tõsta, vaid kasuta kogenumate sõitjate abi
 • enne lohe õhkutõstmist veendu, et turvaots on kinnitatud trapetsi külge ja et Sinu vahetus läheduses ja 60 meetri ulatuses allatuult ei oleks inimesi
 • ära lase lohet õhku allatuult ehk veotsoonist, see tekitab liiga suure tõmbejõu, mille tagajärjel võid ennast lohe järgi lohistades tõsiselt vigastada
 • lohe ülestõstmisel ja maandamisel ära võta käega kinni teravatest loheliinidest ja ära luba seda ka teistel teha
 • lohet lennutades hoidu teistest sõitjatest/lennutajatest kaugusse, mis on võrdne 2-kordse loheliinide pikkusega (tavaliselt on liinid 25 – 30 m pikkused)
 • jälgi kogu aeg tuult ja arvesta, et selle suund ja kiirus võib tihti kiirelt muutuda
 • hoidu hoovihmast, äikesest ja suurtest rünkpilvedest.
 • kui Sa milleski kahtled, siis küsi alati nõu, kasvõi telefoni teel, asjatundjatelt 

Pea meeles, et:
 • paremal halsil (parem käsi ees) oleval sõitjal on vees alati eesõigus vasakul halsil (vasak käsi ees) oleva sõitja suhtes
 • lohe tõstjal rannas on eesõigus lohet langetada soovija (sissetulija) ees
 • vetteminejal on eesõigus veest tulija suhtes
 • väiksema manööverdamisvõimega sõitjal on eesõigus teha sõidumanööver
 • kui kaks sõitjat sõidavad samal halsil (samas suunas) ja nende sõidusuunad ristuvad, on eesõigus allpool tuult oleval sõitjal, ehk ülevalpool tuult asuv sõitja peab andma teed temast allpool tuult asuvale sõitjale
 • kui sinust sõidetakse mööda, ei tohiks mööduja sundida sind muutma sõidusuunda või kiirust
 • enne lohe langetamist veendu, et 50 m raadiuses sinust allatuult ei oleks inimesi või ohtlikke objekte
 • kui oled algaja, kasuta lohe langetamisel kogenud sõitja abi

Ohutusalane lehekülg on Eesti Lohesurfiliidul täiendamisel, kuid Eestis on veel palju erinevaid lohesurfiga tegelevaid internetikeskkondasid, kes antud teemat on käsitlenud. Täname Unitedkiters.ee ja Surfa.ee meeskondi ja siinkohal viitame nende materjalidele.

Reeglid merel

Enese päästmine ja olukordade lahendamine

Tuuleaken ja jõud lohes

Märguanded

Rannas viibijale

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.