Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

uforagnar

18.09.2010 toimub Pärnu rannas Pärnu Surfiklubi Amserv Cup. Tegemist on EMV freestyle ja race etapiga ning Amserv Cupi osavõistlusega, kus sarja võitja saab 1 kuulise Toyota kasutusõiguse.

AMSERV CUP VÕISTLUSTEADE

VÕISTLUSED
Pärnu Surfiklubi Amserv Cup ja Eesti Meistrivõistlused 2010 võistlusdistsipliinides Race ja Freestyle (edaspidi Võistlus) toimuvad Pärnus.
Võistluste toimumisaeg on 18 september 2010 aasta.
Täpne võistluskoht sõltuvalt tuule suunast täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust korraldaja kodulehel, Lohesurfiliidu kodulehel.

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Pärnu Surfiklubi –  Aivar Vorman (telefon 53454314) Erkki Soosaar (telefon 53440919)
Võistluste peasponsor on AMSERV

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012

Eesti Meistrivõistluste Üldjuhend ning vastava võistlusdistsipliini juhend
Käesolev Võistlusteade
Peakohtuniku otsused
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Freestyle

Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);

Race

Mehed       –    osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta)

Naised       –    osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta)

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Race disipliinis ei ole päästevesti kandmine kohustuslik, kuid on soovituslik.
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik.

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

AUHINNAD
Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile.

REGISTREERIMINE
Võistlustele registreerimine toimub võistlus-sekretariaadis, kus saab tasuda sularahas.
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:

Freestyle 300 EEK

Race  300 EEK

Mõlemad 400 EEK

Eesti Lohesurfiliidu liikmetele osavõtt 100 krooni soodsam.

Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

Kipparite koosolek  kell 10.00

Täpsem info www.windsurf.ee

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.