Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

Screen Shot 2013-04-12 at 22.03.18

2012/2013 talvel on Eesti Lohesurfiliit olnud kaasatud Püünsi küla poolt kokku kutsutud aruteludel seoses sealse rannaala kasutamisega. Eesmärgiks on olnud surfialaga seotud reeglite täpsustamine, et tagada surfi- ja Püünsi külarahva  üksteist mõistmine ja sõbralikud suhted.

Püünsi on Tallinnas ja selle ümbruses elavale surfarile oluline koht. Ainus koht, kus saab sõita ühtlase edelatuulega ning siledal veel. Kõigile on teada kui raske sealsel kitsal rannaalal on pealeminek, rigamine ja parkimine. Kuigi paljud järgnevatest soovitustest on lohesurfaritele enesestmõistetavad, soovime need siiski üle korrata:

 • Parkimine:
  • Poe esine ala on mõeldud parkimiseks vaid poe külastajatele 15min parkimiskellaga. Surfaritel palutakse parkida tee merepoolsele äärele;
  • Bussipeatuse juurde rajatakse ülekäigurada koos selle ümber kehtiva parkimiskeeluga – palun jälgige märgistusi!;
 • Pandjala laid on LOODUSKAITSEALA:
  • Alale paigutatakse uued märgid, mis keelavad laiule mineku. Sildiga märgistataks piiri, kust edasi laiu poole minna ei tohi;
  • Võimalusel palutakse säärel rigamist ja viibimist vältida, kuigi see pole otseselt keelatud;
  • Säärele pääsu vahetusse lähedusse rajatakse kividest müür,  mis takistab jalakäijaid ning rattureid laiule minemast;
 • Varustust võib rigada ka kõnniteel, kuid arvestama peab jalakäijatega – palume mitte blokeerida nende liikumist teel;
 • Kui keegi meist rikub kokkuleppeid, siis teeb ta seda ilmselt teadmatusest – palun juhtige oma kaassurfarite tähelepanu kehtivatele reeglitele, mida täidame hea tahte märgiks, et säilitada ranna kasutus surfirannana.

Randa on kavandatud mõned uuendused, mis teevad lohesurfaritel sealses rannas olemise mugavamaks. Nimelt planeeritakse randa istumispingd ja lohelaua kuivatamise post.  Kui Teil/Meil on ideid ala arendamiseks, siis on oodatud kõik mõtted ja ettepanekud. Need võite julgelt saata Eesti Lohesurfiliidu e-posti aadressile info@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee. Koostöö Püünsi vallaga jätkub ning edastame head mõtted kavandatud rannaala projekti aruteludel.

Lohesurfarile kõige tähtsam on igas rannas aga selle puhtus. 18. mail 2013 toimuvad Püünsi talgupäevad, kuhu on oodatud kõik randa kasutavad lohesurfarid. Talgute käigus valitakse välja lohetajatele ohutu koht siltide paigaldamiseks, koristatakse rand ja märgistatakse poidega ära enim peavalu tekitavad  suured kivid ning püütakse ära tuua veealune rauarisu sääre äärest. Kui kellelgi on kontakte soodsate poide soetamiseks, siis andke sellest samuti teada ELL’i e-mailile.

Kui soovime hoida randu avatuna surfaritele, siis igaüks saab anda oma panuse– jälgige reegleid!

Info teiste rannaalade kohta leiab siit: https://lohesurf.ee/kalender/surfialad/

Surfamas näeme!

Uuendus! Seoses ilmastikuga on Püünsi heakorratalgud edasi lükatud. Uus aeg on 18.05.

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.