Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

SUMMER GPS KITE SPEED 2018
SUVE LOHELAUA KIIRUSSÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 1. mai 2018 – 31. oktoober 2018
Eesti Lohesurfiliit

Võistlusteade

1. REEGLID

1.1 Kehtib Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste Võistlusjuhend.

1.2 Kehtivad ISAF 2013-2016 Purjetamise Võistlusreeglid. 1.3 Kehtib ELL EMV Üldjuhend.
1.4 Käesolev Võistlusteade.

2. KORRALDAJA ja SPONSORID

2.1 Eesti Lohesurfiliit koostöös Mereröövlite seiklussarjaga: Kontakt: info@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee, +372 56 691 870 (Kristiin)

Tehnilised küsimused: andre@kitezone.ee 2.2 Peavõistlusjuht on Andre Tampõld

2.3 VÕISTLUST TOETAB: Eesti Lohesurfiliit, Nelja Energia, Mereröövlite seiklussari

 1. VÕISTLUSGRUPID3.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides: 3.1.1. Mehed (M) – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta); 3.1.2. Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
 2. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE

4.1 Kõik Eesti Vabariigi kodanikud saavad osaleda Eesti Lohesurfiliidu korraldatud lohelaua klasside Eesti meistrivõistlustel.

5. VÕISTLUSDISTANTSID ja OSAVÕTUTINGIMUSED

 1. 5.1.  Võistluskorraldatakse5x10sekdistantsil.
 2. 5.2.  Võistlustulemusedtuleblaadidalingikaudu:http://www.kitezone.ee/brokensurfboard/send-piraat.php
 3. 5.3.  ArvestatakseainultEestiVabariigislohegasõidetudtulemusi.
 4. 5.4.  Võistluselelähetamisejavõistlusestosavõtukuludkannabvõistlejaise.

6. VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1. VõistlustulemusiarvestatakseainultLocosysGW60/GW52/GT31/GT11või BGT31/BGT11 GPS ning Garmin Fenix ja Forerunner 310XT, mudelitega.

6.2. Dopplerikasutamineeelpoolmainitudseadmetelonkohustuslik.
6.3. Tulemusefailispeabolemamõõtmisesagedusmaksimum1sekund.GW52ja

GW60 5 korda sekundis.
6.3.1. GT-31 häälestamise juhend:

6.3.1.1. http://speedsurf.blogspot.com/2009/04/bgt-31-settingud.html 6.3.2. Garmin Forerunner 310XT häälestamise juhend:

6.3.2.1. Vajalik on paigaldada Forerunner 310XT viimane tarkvarauuendus 6.3.2.2. Seejärel häälestada kell mõõtma iga sekundi tagant:

“Settings>System>Data Recording to enable” 6.3.2.3. Sõidetud tulemuse failid tuleb saata FIT Failina.

FIT faili saab eksportida Garmin Connect saidilt [Export Original] klõpsates:

Screen Shot 2018-07-24 at 13.12.33

6.4.Võistlejad, kelle tulemuste failid ei vasta esitamisreeglitele, on tühised.
6.5. Võistlushooaja jooksul võib korraldaja Eesti Lohesurfiliidu heakskiidul ja mõjuvatel

põhjustel, lisada lubatud seadete nimekirja uusi mõõteseadeid. Muudatustest antakse teada Eesti Lohesurfiliidu kodulehel ja FB grupis.

8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL

8.1.Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus. ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja kohad võistlusgruppide (vt. P.3) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale. 8.1.1. Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3

punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga. 8.1.2. Võistlusel visatakse maha kõik halvemad tulemused, arvesse läheb võistleja

parim tulemus.
8.1.3. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse järgmist parimat tulemust, mis sõidetud ja laaditud võistluse ajal.

9. EDETABELI KOOSTAMINE ja AMETLIKUD TIITLID

9.1. Meistrivõistluste edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi residentidele
9.2. Edetabelit peetakse igas võistlusgrupis eraldi.

9.3. Ametlik Kiirussõidu Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas võistlugrupis on või ületab 4(nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse parim.

10. AUHINNAD
10.1. Medalid antakse üle surfihooaja lõpetamisel.

11. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

 1. 11.1.  Võistlejad osalevad võistlusel täielikult omal vastutusel.
 2. 11.2.  Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutustvõistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud materjaalse kahju ja

  vigastuse eest nii isikutele kui varustusele.

 3. 11.3.  Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus.

12. MEEDIA

12.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule heakskiidu kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise meediamaterjali tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita.

13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
13.1. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun info@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee ning

tehnilistes küsimustes andre@kitezone.ee

SUVI-GPS-KIIRUSS6IDU-MM-2018-NOR

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.