Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

VÕISTLUSED
Tallinna lahtised meistrivõistlused lohesurfis võistlusdistsipliinis maraton plus freestyle (edaspidi Võistlus) toimub Tallinnas Pirita rannas.
Võistluste toimumisaeg on alates 25 september 2010 aasta
Täpne võistlusaeg sõltuvalt tuulest täpsustatakse hiljemalt kolm päeva enne võistluse planeeritud algust, Lohesurfiliidu kodulehel www.lohesurf.ee, www.kuhuminna.tallinn.ee

KORRALDAJA
Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Fan Noored MTÜ – Margus Otsa
nimi telefon 56 988 435
Võistluste sponsor on Tallinn Linnavalitsus ja Roberto Ricci Designs ( RRD)

REEGLID
Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel:
ISAF’i Lohesurfi Võistlusreeglid  2009-2012  HYPERLINK “http://www.internationalkiteboarding.org/images/documents/manuals/2009-2012%20EKCR.pdf” link
Tallinna lahtised meistrivõistlused lohesurfis Üldjuhendi, vastava võistlusdistsipliini juhendi, Käesoleva Võistlusteade ja Peakohtuniku otsuste alusel
Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest.
Võistluste korraldus lähtub headest surfitraditsioonidest.

VÕISTLUSGRUPID
Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates liigades võistlusgruppides:
Naised        –     osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
Mehed        –     osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta);
B liiga               – võivad osaleda kõik võistlejad (vanuse ja soopiiranguteta).

REKLAAM
Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud.
Võistlejal on õigus keelduda reklaami  paigaldamisest, kui Korraldajapoolne reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust. (ei tule hiljem maha)
Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kätttesaadavad pildistamisteks ja intervjuudeks.

TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE
Maraton/Race disipliinis on päästevesti kandmine kohustuslik
Freestyle disipliinis on kiivri kandmine kohustuslik

VASTUTUS
Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel.
Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja.
Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise                  vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt.
Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk.

RAJAD
Radade skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Avalikul Teadetetahvlil.

PUNKTIARVESTUS
Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu Eesti Meistrivõistluste sarja Üldjuhendile

PÄEVAPLAAN
10:00 – 10:55 Võistlustele registreerimine
11:00 Kiprite koosolek
11:30 Päeva esimene võimalik start maraton
13:00 Päeva esimene võimalik freestyle start
18.00 Päeva viimane võimalik start
19:00 Autasustamine ja Võistluste lõpetamine.

AUHINNAD
Tallinna meistri tiitel ja auhinnad jagatakse vastavalt maratoni ja freestyle kokkuvõttes parimale Meeste liiga võistlejale ja parimale Naiste liiga võistlejale.

REGISTREERIMINE
Võistlustel osalemiseks tuleb tasuda osavõtutasu alljärgnevalt:
Maraton/Race 200 EEK
Freestyle 200 EEK
Mõlemad võistlused kokku 300 EEK
Kaardimakseid teostada ei ole võimalik.

TLN meistrivõistluste üldjuhend

TLN meistrivõistluste avaldus

NB! VÕISTLUSTULEMUSED LÄHEVAD ÜHTLASI KIRJA KA RRD KITECUP I ETAPP TULEMUSTENA

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.