Eesti Lohesurfiliit MTÜ

Liit, mis ühendab Eesti lohesurfi klubisid ja nende liikmeid

Sellel teisipäeval (21.07) kogunesid vabastiili hindavad kohtunikud Eesti Jahtklubide Liidu kontoris.  Kooskõlastati selle aasta hindamiskriteeriumid, tutvuti uuendatud võistludjuhenditega ning õpiti Eesti parimalt freestylerilt, Kristiin Ojalt, trikkide väärtustabeli rakendamist arvetades sealjuures sooritust mõjutavaid tegureid.

“Mul on väga hea meel, et saan Eesti freestyle arengule kaasa aidata. Meil on veel palju õppida aga kohtunike koolitus aitab selles vallas kindlasti kaasa, et suudaksime ühtselt võistlustel hinnata. Ma loodan, et freestyle areng ikka jätkub ning me näeme võistlustel palju võistlejaid,” kommenteerib Kristiin Oja, kes oli üheks peamiseks koolitajaks.

IMG_8399

“Eesti Lohesurfiliidu eesmärk on muuta hindamine üheselt mõistetavaks nii kohtunikele kui ka võistlejatele. Samuti on EMV reeglid vastavuses rahvusvaheliste reeglitega, et võistlejad, kes Eestis on kõrgelt hinnatud, oleksid seda ka EM ja MM tasandil.  Eesti meistrivõistlustel lähtutakse peamiselt hindamisprintsiibist, kus kõige tähtsam ei ole ainult trikk, mida tehakse vaid ka see, kuidas seda sooritatakse,” kommenteerib Kerli Otti Eesti Lohesurfiliidust.

Toome siinkohal väljalõiked juhenditest, mida võistljad peaksid oma võistlussõite ettevalmistamisel silmas pidama:

Väljalõiked EMV Vabastiili võistlusjuhendist:
6.10.1. Sõidu (Heat) kestus on 5 minutit. Igas järgmises ringis (Round) võib olla Sõidu (Heat) kestus kuni 7 minutit (nt finaalis).
6.10.2. Ühes sõidus on lubatud sooritada 12 trikki, millest 7 läheb arvesse.
6.10.3. Kui võistleja on saavutanud maksimaalse lubatud katsete arvu sõidus koos kukkumistega, siis pärast seda võistleja sooritust ei hinnata.
6.10.4. Kukkumisi arvestatakse kui katseid.
6.10.5. Viigi korral loetakse võitjaks trikke paremini sooritanud võistleja
6.13. Igal võistlejal on kohustus ja vastutus teada, millises sõidus (Heat) ta võistleb.
11.1. Vastavalt tingimustele ja osalejate arvule, kasutatakse kas Single Elimination või Double Elimination väljalangemissüsteemi.
11.2. Võistlejad jaotatakse tabelisse loosiga. Esimeses ringis asetatakse üksteisest eraldi grupi eelmise aasta tulemuste alusel esikolmik, kui võistlejaid on vähemalt 6. Alla 6 võistlejaga grupis eraldatakse eelmise aasta esimene ja teine koht.
12.3. Meistitiitlid antakse välja võistlusgruppides, kus on osalenud vähemalt 4 võistlejat.

Väljalõiked IKA vabastiili klassireeglid – IKA võistlusjuhendist:
5. Hindamise kriteeriumid
a. Hindamine toimub iga individuaalse triki sooritamise kvaliteedi alusel
b. Kohtunikud hindavad järgmisi kriteeriume iga triki hindamisel

 • i. Tehniline keerukus – Sooritatud trikkide tehniline keerukus. „Kombinatsioonide“ puhul hinnatakse teist või kolmandat trikki samas kombinatsioonis kõrgema hindega kui üksikut trikki tehnilise keerukuse puhul. Siiski loeb iga triki puhul soorituse kvaliteet. Tehnilise keerukuse puhul loetakse madalate trikkide (inglise k. – low-tricks) juures oluliseks trikki sisenemise ja väljumise kiirust ning õhulennu kvaliteeti (sõltuvalt liinide suunast) triki sooritamise ajal. Kõrge tehnilise keerukusega madalate trikkide maandumine suurendab võimalusi voor võita. Grab’iga trikki hinnatakse kõrgema hindega kui ilma grab’ita trikki. Siiski loeb iga triki puhul soorituse kvaliteet.
 • ii. Jõulisus – trikkide sooritamise jõulisus. Jõulisuse all mõistetakse kombinatsiooni järgmistest elementidest:- trikki sisenemise ja väljumise kiirus- lohe 45° või madalama nurga all triki sooritamise ajal– triki kõrgus ja amplituud
 • iii. Riski faktor – on otseselt seotud sooritatud trikkide jõulisusega (sisaldades sisenemise ja väljumise kiirust, liinide suunda ja amplituudi-kõrgust), kuid arvestatakse ka sõitja pühendumist, tehnilist ja füüsilist keerukust sooritamise ajal, kriitilise momendi kestvust, õhulennu pikkust ja kvaliteeti ning sooritamise energilisust.
 • iv. Mitmekesisus – vooru vältel sooritatud trikkide mitmekesisus mõlemal halsil. Trikkide kordamine samal halsil vähendab vooru võitmise tõenäosust. Trikkide kordamine erineval halsil (switch-trikid) suurendab vooru võitmise tõenäosust.Arvutiga hindamise puhul aitab trikkide mitmekesisust tagada iga triki kategooria arvestatavate trikkide arv.Switchis tehtud trikki igast triki kategooriast hinnatakse kõrgema hindega tehnilise keerukuse kriteeriumi puhul ainult juhul kui sama trikki sooritatakse ka teisel halsil. Siiski loeb iga triki puhul soorituse kvaliteet.
 • v. Kõrgus – sooritatud trikkide kõrgus. See aspekt omab eksponentsiaalselt suurenevat tähtsust tuule tugevuse suurenemisel, kuid ainult juhul kui kõrgusega säilivad riski faktor ja tehniline keerukus.
 • vi. Sujuvus  – trikkide sujuvus ja ühtlane kulgemine trikkide sooritamise ajal ning kavas olevate trikkide vahel ja maandumistel.
 • vii. Stiil – sõitja isiklik sära ning suhtumine trikkide sooritamise ajal
 • viii. Innovatiivsus – trikid, mida pole varem võistlustel sooritatud

c. Võimekuse piiride ületamine säilitades kontrolli suurendab vooru võitmise tõenäosust.
d. Kukkumisi ei võeta kohtunike poolt arvesse ja kukkumiste eest ei ole võimalik võistleja üleüldist muljet vähendada, samas muudavad pidevad kukkumised võistleja hindamise keerulisemaks
e. Trikke hinnatakse alates äratõukest kuni maandumiseni. Hindamisel arvestatakse kombineerimist ja riski faktorit.

6. Teised hindamise kriteeriumid

  • Igat handle-pass’i mille maandumisel kasutatakse turvarihma (inglise k – leash) poomini jõudmisel loetakse kukkumiseks ja seega ei hinnata
  • Kinnitusaasa (inglise k – chicken loop) loetakse poomi osaks ja seega kinnitusaasast haaramist arvestatakse kui poomi ja selle edasi andmisel loetakse trikk sooritatuks kuid ei hinnata nii kõrgelt kui puhast sooritust.
  • Kui võistleja tagumik puudutab triki maandumiselt vett, kuid võistleja ei kaota lauda, loetakse trikk sooritatuks. Iga kohtuniku võimsuses on otsustada, kas trikk loetakse õnnestumiseks või kukkumiseks ja kui kõrge hindega trikki hinnata.
  • Kui võistleja maandub triki, kuid ei suuda lohet kontrollida triki sooritamisel ajal, mille tulemusena lastakse poomist lahti ja/või lohe kukub vette, loetakse trikki kukkumiseks.

9. Trikkide maandumine võistlusala sees/väljas
Kõike trikke peab alustama võistlusala sees. Nõue trikkide maandumise kohta võistlusala sees või väljas esitatakse ametlikul teadetetahvlil vähemalt 30 minutit enne kõnealuse vooru algust. Kui vastavasisulist märget ei ole tehtud, võib trikke maanduda ka võistlusalast väljas.

Trikkide hindamisel võetakse aluseks trikkide baasväärtused kuid arvestatakse sooritust eelmainitud kriteeriumite valguses. Seega võib triki väärtus langeda halva soorituse puhul väiksemaks nõrgmast trikist. Arvestama peab ka asjaolu, et ühte trikki korrates läheb arvesse vaid parim sooritus (sh surface pass, mida arvestatkse kui eraldi trikki, mis kombineeritakse teise trikiga). Pidevalt sama trikki korrates võetakse üldmuljelt punkte maha. Eraldi hinnatakse switsis trikki (sama trikk erineval halsil – see annab juurde mitmekesisusele). Oodatakse, et võistleja näitab oma parimat 7 trikki, sõidaks puhtalt ja lohe 45 nurga all! (VAATA: Baasväärtustega Trikkide Tabel)

LISAINFO:
Kõik Võistlusjuhendid asuvad siin: https://lohesurf.ee/?page_id=485
Küsimuste korral pöörduge info@lohesurf.ee.klient.veebimajutus.ee Kerli Otti 55632774.

Vabastiili Eesti meistrivõistlused on planeeritud ühel päeval ajavahemikul 20.-23. august 2015 Võsul või Pirital.

Kõigil võistlejatel peab olema enne võistlust tasutud Liidule võistluslitsents – VÕISTLUSLITSENTSI TAOTLUS.

Täpsem info tuleb koos võistlusteatega vähemalt 7 päeva varem. Kohapeal tuleb tasuda ka osavõtumaks, mis on täpsustatud võistlusteates.

Toetajad:

Surfiklubid/Teamid:

Kalender

There are no upcoming events.