1. VÕISTLUSED
1.1 Noorte Meistrivõistlused 2018 EMV U15/U18 EMV võistlusdistsipliinis TT:R (Võistlused) toimuvad Tallinnas, Kakumäe rannas.
1.2 Võistluste toimumisaeg on planeeritud ajavahemikku 18.08 -19.08.2018, ühel päeval. teine päev on reservpäev. Etapi toimumine kinnitatakse 24h enne starti.
1.3 Võistluste peakohtunik on Margus Otsa +372 56988435

2. KORRALDAJA
2.1 Võistluste peakorraldaja (edaspidi Korraldaja) on Kakumäe Surfikool.
2.2 Korraldaja kontaktid: Margus Otsa +372 56988435 info@fan.ee
2.3 Võistluste toetajad/sponsorid: Eesti Lohesurfiliit, 4 Energia, RRD, Kakumäe Surfikool.

3. REEGLID
3.1 Võistlused peetakse alljärgnevate reeglite ja juhiste alusel: 3.1.1 EMV Üldjuhend, EMV TT:R Võistlusjuhend
3.1.2 Käesolev võistlusteade
3.1.3 Peakohtuniku otsused
3.2 Korraldaja on täielikult vastutav võistluste läbiviimise eest 3.3 Võistluste korraldus lähtub headest lohesurfi traditsioonidest

4. VÕISTLUSGRUPID
4.1 Võistlusdistsipliin TT:R (TwinTip Race)
4.1.1 Rajasõit Kahesuunalised lauad (TwinTip class) TT:R noored U15 (avatakse alates 4 osavõtjast) TT:R noored U18 (avatakse alates 4 osavõtjast)

5. REKLAAM
5.1 Võistleja- ja Korraldajapoolne reklaam on lubatud
5.2 Võistlejal ja korraldajal on õigus keelduda reklaami paigaldamisest, kui Korraldajapoolne/ võistleja reklaam rikub või kahjustab võistleja isiklikku varustust või korraldaja inventari (nt ei tule hiljem maha)
5.3 Kõik võistlejad peavad olema kogu võistluse aja kättesaadavad pildistamiseks ja intervjuudeks

6. TURVA- JA PÄÄSTEVARUSTUSE KASUTAMINE 6.1 Vastavalt distsipliini juhendis ettenähtud korrale
6.2 Kiiver soovitatav, vest kohustuslik

7. VASTUTUS
7.1 Kõik võistlejad võistlevad täielikult omal vastutusel
7.2 Võistlusele lähetamise ja võistlusest osavõtu kulud kannab võistleja
7.3 Korraldaja ei ole vastutav ükskõik millise materiaalse kahju, kehalise vigastuse või varustuse kaotsimineku eest nii maal kui merel, mis on põhjustatud nii inimese kui varustuse poolt
7.4 Võistlusel ja võistlussõitudel osalemine on täielikult iga võistleja ainuotsus ja risk
8. RAJAD JA VÕISTLUSALA
8.1 Radade ja võistlusala skeem avaldatakse võistluspaigas Võistluste Teadetetahvlil

9. PUNKTIARVESTUS
9.1 Punktiarvestus toimub vastavalt Eesti Lohesurfiliidu EMV TT:R juhenditele

10. VÕISTLUSTE AJAKAVA
19.08.2018 (Pühapäev) Võistluste varupäev. Kinnitatakse vajadusel 48h enne võistlust või kohtuniku otsusega 18.08.2018.

13.08.2016 (Laupäev) Rajasõidu ametlik võistluspäev 10.00 – 11.00 Registreerimine
11.30 Kiprite koosolek
12.00 Esimene võimalik start

18.00 Viimane võimalik start
Autasustamine esimesel võimalusel peale võistluse lõppu

11. AUHINNAD
11.1 Auhinnad jagatakse vastavalt Eesti lohesurfiliidu EMV Üldjuhendile

12. REGISTREERIMINE
12.1 TT:R (EMV) võistlustele registreerimine toimub esimesel võistluspäeval kell 10.00 – 11.00 võistlussekretariaadis. Stardimaksu tasumine sularahas. Eesti Lohesurfiliidu võistluslitsentsi ei ole alates 2018 aastast.

13. STARDIMAKSUD Stardimaks on 10 eur

võistlusteate link TT-R Noorte Meistrivoistlused 2018 EMV U15:U18 NOR

SUMMER GPS KITE SPEED 2018
SUVE LOHELAUA KIIRUSSÕIDU EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 1. mai 2018 – 31. oktoober 2018
Eesti Lohesurfiliit

Võistlusteade

1. REEGLID

1.1 Kehtib Eesti Lohesurfiliidu (edaspidi ELL) Kiirussõidu Eesti Meistrivõistluste Võistlusjuhend.

1.2 Kehtivad ISAF 2013-2016 Purjetamise Võistlusreeglid. 1.3 Kehtib ELL EMV Üldjuhend.
1.4 Käesolev Võistlusteade.

2. KORRALDAJA ja SPONSORID

2.1 Eesti Lohesurfiliit koostöös Mereröövlite seiklussarjaga: Kontakt: info@lohesurf.ee, +372 56 691 870 (Kristiin)

Tehnilised küsimused: andre@kitezone.ee 2.2 Peavõistlusjuht on Andre Tampõld

2.3 VÕISTLUST TOETAB: Eesti Lohesurfiliit, Nelja Energia, Mereröövlite seiklussari

 1. VÕISTLUSGRUPID3.1 Võistlustel peetakse arvestust alljärgnevates võistlusgruppides: 3.1.1. Mehed (M) – osalevad kõik meesvõistlejad (vanusepiiranguteta); 3.1.2. Naised (N) – osalevad kõik naisvõistlejad (vanusepiiranguteta);
 2. VÕISTLUSKÕLBLIKKUS JA REGISTREERIMINE

4.1 Kõik Eesti Vabariigi kodanikud saavad osaleda Eesti Lohesurfiliidu korraldatud lohelaua klasside Eesti meistrivõistlustel.

5. VÕISTLUSDISTANTSID ja OSAVÕTUTINGIMUSED

 1. 5.1.  Võistluskorraldatakse5x10sekdistantsil.
 2. 5.2.  Võistlustulemusedtuleblaadidalingikaudu:http://www.kitezone.ee/brokensurfboard/send-piraat.php
 3. 5.3.  ArvestatakseainultEestiVabariigislohegasõidetudtulemusi.
 4. 5.4.  Võistluselelähetamisejavõistlusestosavõtukuludkannabvõistlejaise.

6. VARUSTUSE PIIRANGUD

6.1. VõistlustulemusiarvestatakseainultLocosysGW60/GW52/GT31/GT11või BGT31/BGT11 GPS ning Garmin Fenix ja Forerunner 310XT, mudelitega.

6.2. Dopplerikasutamineeelpoolmainitudseadmetelonkohustuslik.
6.3. Tulemusefailispeabolemamõõtmisesagedusmaksimum1sekund.GW52ja

GW60 5 korda sekundis.
6.3.1. GT-31 häälestamise juhend:

6.3.1.1. http://speedsurf.blogspot.com/2009/04/bgt-31-settingud.html 6.3.2. Garmin Forerunner 310XT häälestamise juhend:

6.3.2.1. Vajalik on paigaldada Forerunner 310XT viimane tarkvarauuendus 6.3.2.2. Seejärel häälestada kell mõõtma iga sekundi tagant:

“Settings>System>Data Recording to enable” 6.3.2.3. Sõidetud tulemuse failid tuleb saata FIT Failina.

FIT faili saab eksportida Garmin Connect saidilt [Export Original] klõpsates:

Screen Shot 2018-07-24 at 13.12.33

6.4.Võistlejad, kelle tulemuste failid ei vasta esitamisreeglitele, on tühised.
6.5. Võistlushooaja jooksul võib korraldaja Eesti Lohesurfiliidu heakskiidul ja mõjuvatel

põhjustel, lisada lubatud seadete nimekirja uusi mõõteseadeid. Muudatustest antakse teada Eesti Lohesurfiliidu kodulehel ja FB grupis.

8. PUNKTIARVESTUS VÕISTLUSTEL

8.1.Kõikidele võistlusgruppidele kehtib ühtne punktisüsteem ning ühine punktiarvestus. ühistele võistlustulemustele (Üldarvestus), tuuakse eraldi välja kohad võistlusgruppide (vt. P.3) lõikes, kusjuures punktisumma arvestatakse vastavalt Üldarvestuse kohale. 8.1.1. Esimene koht saab 0,7 punkti, teine koht saab 2 punkti, kolmas koht saab 3

punkti, iga järgmise koha punktid võrduvad võistleja finišeerimiskohaga. 8.1.2. Võistlusel visatakse maha kõik halvemad tulemused, arvesse läheb võistleja

parim tulemus.
8.1.3. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse järgmist parimat tulemust, mis sõidetud ja laaditud võistluse ajal.

9. EDETABELI KOOSTAMINE ja AMETLIKUD TIITLID

9.1. Meistrivõistluste edetabel (edaspidi Edetabel) on avatud ainult Eesti Vabariigi residentidele
9.2. Edetabelit peetakse igas võistlusgrupis eraldi.

9.3. Ametlik Kiirussõidu Eesti Meistri tiitel antakse välja, kui osavõtjate arv vastavas võistlugrupis on või ületab 4(nelja) võistlejat. Vähem kui nelja võistleja puhul nimetatakse parim.

10. AUHINNAD
10.1. Medalid antakse üle surfihooaja lõpetamisel.

11. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

 1. 11.1.  Võistlejad osalevad võistlusel täielikult omal vastutusel.
 2. 11.2.  Korraldav kogu ega keegi tema ametnikest või esindajatest ei võta vastutustvõistluste eel, ajal ega pärast seda nii merel kui maal tekkinud materjaalse kahju ja

  vigastuse eest nii isikutele kui varustusele.

 3. 11.3.  Soovitatav on kolmanda osapoole kindlustus.

12. MEEDIA

12.1. Võistlustele registreerimisega annab iga võistleja automaatselt Korraldavale Kogule heakskiidu kogu võistluse vältel tema pildistamiseks ja filmimiseks ning sellise meediamaterjali tegemiseks, kasutamiseks ja avalikuks näitamiseks, ilma igasuguse kompensatsioonita.

13. TÄIENDAV INFORMATSIOON
13.1. Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge palun info@lohesurf.ee ning

tehnilistes küsimustes andre@kitezone.ee

SUVI-GPS-KIIRUSS6IDU-MM-2018-NOR

Slaalomi EMV avaetapp peeti karmides oludes Pirital. Tuule tugevus (11-15 m/s) oli surfi mõistes täiesti OK, samas lääne suund tõstis laine ebamugavalt kõrgeks. Katsumusterohkel slaalomi võistlusel osales 31 vaprat surfarit – 28 purjelaudurit ja 3 lohelaudurit. Purjelaua klassi jaoks oli tegu EMV ja harrastajate võistlussarja esimese etapiga. Lohe klassile olid need Eesti meistrivõistlused.

Purjelaua klassi poodiumi kõrgemad kohad hõivasid Saaremaa Surfiklubi esindajad. Esikoha võitis John Kaju Tristen Erik Kivi ees. Vahe esimeste vahel oli väiksem kui kunagi varem. Seitsmest peetud sõidust võitis John Kaju 4 sõitu ja Tristen Erik Kivi 3 sõitu. Kolmanda koha saavutas Roland Mik (Surfhouse). Naiste arvestuse võitis veenva eduga Katrin Sula (Team Chica). Teise koha võitis Cerly Aulik (Chica) ja kolmanda Õnnela Urb (Eru Surf). Noorte vanusearvestuses saavutas esikoha Marcus Pertelson. Teiseks tuli Frank Ervin (TPLK) ja kolmandaks Hugo Kruus (Surfikool).

Eesti meistrivõistluste I etapi tulemused.

Lohe klassi Eesti meistrivõistlused võitis Madis Kallas. Teise koha saavutas Juhan Härm ja kolmanda Mihkel Härm.

Lohe klassi Eesti meistrivõistluste tulemused.

Purjelaua harrastajate “Fun Slaalom” klassis võttis võidu Taavi Tiirik (maui.ee). Teise koha saavutas Meelis Uustalu ja kolmanda Peep Tomingas (mõlemad Aloha). Karmidele oludele vaatamata sai harrastajate seas tulemuse kirja ka naissoo esindaja Õnnela Urb (Eru surf), kes asus nüüd sarja naiste liidriks.

Harrastajate “Fun Slaalom” I etapi tulemused.

Pirita etapi pildid – autor Raul Harro.

Osalejate vahel loositud Z-fins surfiuime võitis sel korral Raul Mihkel Anton.

Surfi slaalomi sarjas on hooajal tulemas veel kolm etappi.

Slaalomi võistlussarja toetavad Palms, Nelja Energia, HiiuSurfShop, Z-fins, Ulaelu, Flaka, Eesti Jahtklubide Liit, Eesti Lohesurfiliit ja Eesti Purjelaualiit.

Madis Kallas EMV parim Surfi slaalom_lohe

 

untitled-64Kite Slaalomi Eesti Meistrivõistlus 2018 Open ja TT:R arvestuses peetakse kolmapäeval (20.juuni) ühepäevaselt Pirital.

AJAKAVA
Registreerimine 10:00- 11:00
Kiprite koosolek 11:15
Esimene sõit 12:00
Viimane sõit 18:00
ASAP auhinnatseremoonia.

Slaalomi juhend (NoR/SI) on SIIN.
Eelregistreeruda saab SIIN.

Slaalomi sarja toetavad Palms, Z-fins, HiiuSurfShop, Nelja Energia, Ulaelu, Flaka, Eesti Jahtklubide Liit, Eesti Lohesurfiliit ja Eesti Purjelaualiit.


Parnu

Purjelaua Fun võistlussarja 1. etapp ehk Pärnu Fun 2018 toimub taaskord otse Pärnu rannas, 9-10.juunil. Fun´il saab osaleda purjelaua, aerulaua või lohega.

Võistlusteade ja purjetamisjuhised:
Eelregistreerimine SIIN
Üldjuhend: Fun 2018 NoR_SI
Ürituse jooksev info FB-s.

Võistlustasu sisaldab lõunasööki võistluspäevadel.
Parkimine Pärnu rannas on kahjuks tasuline. Lähim soodne parkla asub jalgpallistaadioni kõrval (päev 5 Euri), Tammsaare teel parkimine on tasuta. Rannas on avatud avatud Aloha ja Pärnu Surf Centeri kohvikud, sealt saab ka vajadusel SUP-i laenutada.

ORIENTEERUV AJAKAVA

Laupäev, 9. juuni 2018:
10-11 Registreerimine, Pärnu Surfiklubis
11:15 Kiprite koosolek
12:00 1. sõidu hoiatussignaal
Starte ei anta pärast 18:30

Aftersurf ja meelelahutus:
Õhtune chill Pärnu Surf Centeri kohvikus.
Öömaja ja saunamõnusid pakub kiirematele broneerijatele Reiumaa motell.*

Pühapäev, 10. juuni 2018
11:00 Kiprite koosolek
11:30 1. sõidu hoiatussignaal
Starte ei anta pärast 16:00
ASAP Auhinnatseremoonia

Korraldaja:
Annika Tuisk-Ilves
533 155 96
annika@sportland.ee

Peakohtunik:
Madis Ausman
50 839 01
madis@neverland.ee

Pärnu Fun-i toetajad:
Võistluse auhinnad Sportlandist: QUIKSILVER, ROXY ja O´NEILL
Öömaja: Reiumaa motell
Meelelahutus: Pärnu Surf Center
Pärnu Surfiklubi
Eesti Purjelaualiit

2018 Slaalomi sarja NoR/SI (võistlusteade/purjetamisjuhised) on väljas. Võrreldes eelmise aastaga on seal paar muudatust, mille kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.

Eelregistreerimine on internetis avatud võistluseelse päeva õhtul kella 20:00-ni. Hilinenud osavõtuavaldusi aksepteeritakse tingimusel, et makstakse kõrgem osavõtutasu.

Slaalomi sarja üldjuhendis tehtud muudatused on pikemalt lahti kirjutatud SIIN.

Võistluse ametlikud teated avaldatakse purjelaualiidu kodulehel. Korraldaja tööleht (slaalom.ee) on hetkel pisut toores.

2018 Slaalomi sari on esialgu planeeritud neljaetapiliselt. Vägagi meeldivad võistluskohad on Tallinn, Võsu ja Laulasmaa. Samas välistatud pole ükski teine Eesti rand. Etapi eelteate püüame avaldada umbes nädal enne võistlust. Etapi toimumine ja asukoht läheb lukku hiljemalt 36h enne võistluse starti.

Võistluse etapp kuulutatakse välja vastavalt tuuleprognoosile või korraldusmeeskonna võimalustele. Kui vähegi võimalik, siis eelistame nädalavahetusi. Slaalomi võistlusaken on avatud kuni oktoobri lõpuni. Kõik slaalomi etapid on avatud nii purjelaua kui lohe klassile. Lohe EMV peetakse ühe etapiliselt, Tallinnas.

Sarjas saavad võistelda nii profid kui harrastajad. Tugevamad võistlevad EMV fliidis ja harrastajad Fun slaalomis. Paljudel võistlejatel on võmalik osaleda paraleelselt mõlemas. Fun slaalomi osalemiskeelud on välja toodud sarja üldjuhendis. Starti lubame korraga kuus kuni kaksteist võistlejat. EPL Fun sarjast tuttavaid ühisstarte slaalomi sarjas ei kasutata.

Sarja koondtulemustes liidetakse kõikide etappide lõpptulemused. Mahaviskamisele läheb neljast etapist võistleja halvim etapp, viie etapi korral juba kaks halvimet etappi.

Kõikidel 2018 Slaalomi etappidel loositakse osavõtjate vahel välja Z-fins brändi slaalomi või kiirussõidu uim!

2018 Slaalomi sarja toetavad PalmsZ-fins4EnergiaUlaeluFlakaHiiuSurfShopEesti PurjelaualiitEesti Jahtklubide Liit ja Eesti Lohesurfiliit.

Sarja korraldaja:
Tõnis Kask
tonis.surf@gmail.com
Tel. 5067060
slaalom.ee

unnamed (1) unnamed

Eesti Lohesurfiliit annab 2018. aastal oma liikmesklubidele kuni 600 EUR sihtotstarbelist toetust klubi/organisatsiooni arengu edendamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb klubil edastada vabas vormis avaldus aadressile info@lohesurf.ee ning kirjeldada, mis otstarbel soovitakse raha kasutada.

Avalduse palume esitada hiljemalt 31. maiks.

Eesti Lohesurfiliit toetab 2018. aastal võistluste korraldamist järgmiselt:

 • EMV etapid: 300 EUR/etapp
 • KITE OPEN sari (karikavõistlused, FUN etapid jms): 200 EUR/etapp

Toetuse taotlemiseks tuleb klubil edastada vabas vormis avaldus aadressile info@lohesurf.ee, lisada klubi nimi ning võistluse kirjeldus.

Avalduse palume esitada hiljemalt 31. maiks.

 

 

Seekordne Tai Formula Kite esikoht läks eestlasele Madis Kallasele.

10.-11. märtsil toimusid Hua Hin linna lähistel Tai Kuningriigi lahtised lohelaua meistrivõistlused, millest võttis osa ka samas piirkonnas treeniv Eesti lohelaudur Madis Kallas (VMG Products, Z-Foils).

Kallas saavutas Formula Kite klassis esikoha võites viiest sõidust kolm. “Sõidud olid pingelised ja vahed väikesed. Võit tuli tänu õnnestunud strateegia valikule viimases ja otsustavas sõidus, kus vahe finišijoonel oli napp kümmekond meetrit” kommenteeris Kallas. Teisele kohale tuli Mot Rachan Taktin (THA) ja kolmandale Daniel Leow (MAS). Võistlustel osales üle 40 võistleja eri riikidest, Formula Kite võistlusklassis võttis osa 15 sportlast.

3_Stardijoonel

4_Pealtvaatajad

5_Poodiumil

1_Madis Kallas
Fotod: Greenjeed (Jakapong Kanwasate)