ELL TAUST

Eesti Lohesurfiliit on lohelauaspordiga seotud mittetulunduslikke juriidilisi ühinguid ühendav katuseorganisatsioon, mis on tunnustatud Eesti OlümpiakomiteeEesti Jahtklubide Liidu ning teiste purjetamisega seotud organisatsioonide poolt.

ELL MISSIOON on

  1. Luua ja hoida sõbralikku ja abivalmis Eesti surfikogukonda üle klubide, rahvuste ja brändide
  2. Avastada noori talente ja aidata neid võistlussportlasteks saamise teel
  3. Lohesurfi, kui spordiala hea maine kujundamine, hoidmine ja teavitustöö tegemine 
  4. Lohesurfi ohutusalaste tegevuste ja koolituste propageerimine ning kommunikatsioon

ELL VISIOON on

saavutada oma missioon läbi järgnevate peamiste tegevusvaldkondade:

Klassid, võistlused ja reeglid

ELL võtab endale vastutuse ühtlustada Eesti Meistrivõistluste reeglid iga lohesurfiklassid jaoks, et võistluste korraldajatel oleks võistlusi ja nende etappe lihtsam läbi viia ja et võistlusetappide tulemused oleksid võrreldavad. ELL peab ja uuendab ka EM võistluskalendrit ning avaldab aastatulemusi.

Meediatöö

ELL teeb kõik oma võimaluste piires, et promoda võistlevaid lohesportlasi, sest läbi nende saavutuste saab tunnustust ka Eesti lohesurf spordialana.

Oma meediatöös rõhutame igal võimalusel turvalisuse olulisust ja seda, et lohesurfiga alustamiseks on vaja koolitust ning soovitame selleks valida kvalifitseeritud instruktori.

Koostöö kogukondadega

Töötame selle nimel, et randades oleks turvalisuse ja heade suhete eesmärgil märgitud ära alad ja seatud infotahvlid nii surfarite kui ka kõigi teiste rannasviibijate informeerimiseks. 

Peame oluliseks koostööd surfikohtade lähedaste kogukondade ja kohalike omavalitsustega, seda nii informeerimiseks kui ka ühiselt sobilike lahenduste väljatöötamiseks.

ELL huvi on, et Eestis suhtutakse lohesurfi jätkuvalt positiivselt ja kõigil lohesurfiks sobilikes randades saab harrastada lohesurfi. 

ELL PÕHIVÄÄRTUSED

ELL lähtub tegevustes ja otsustes oma põhiväärtusest:

  • Ausus ja läbipaistvus
  • Proaktiivsus ja initsiatiivikus
  • Loodussäästlikkus ja jätkusuutlikk